VPO combineert op 6 oktober a.s. ledenvergadering met themamiddag over de nieuwe aanbestedingswet

 

Het Verzekerings Platform Overheden (VPO), het landelijke overlegorgaan op het gebied van het risicobeheer van gemeentelijke en provinciale overheden, waterschappen en veiligheidsrisico’s, organiseert op 6 oktober a.s. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Plaats van handeling is Hotel Figi in Zeist. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en wordt omstreeks 15.15 uur afgesloten met een netwerkborrel.

Op de agenda van de ALV  staan onder meer de beoogde verandering in de opzet van de ALV, alsmede verslagen vanuit de verschillende werkgroepen: Aansprakelijkheid, Bouw, Brand en Aanbesteding, Fraude, samenwerkingsverbanden, Verhaal, Verzekeringsbeleid en Communicatie.  Ook wordt stil gestaan bij de cursus Wft en marktontwikkelingen. Tijdens de themamiddag wordt ruim aandacht besteed aan de nieuwe aanbestedingswet, waarvoor verschillende workshops zijn te volgen. Over dit onderwerp spreken onder meer dagvoorzitter  Jean Pierre Andela (gemeente Rotterdam), inkoper  Johan van Loenhout (o.a. Breda) en verzekeraar  Theodoor de Gier (Corins)

In VPO-verband staan de komende weken nog twee vergaderingen van de werkgroepen Samenwerkingsverbanden en Communicatie en de training ‘Behandelen van Aaansprakelijkheidstellingen bij de Overheid  op het programma. Op dinsdag 20 september a.s. komen op de vaste locatie aan de ‘Pieterskerkhof’ in Utrecht zowel een vergadering plaats van de Werkgroep Samenwerkingsverbanden als die van de Werkgroep Communicatie.