Woonverzekeringen 2024 MoneyView: Acht verzekeraars verdelen ProductRating-prijzen voor  inboedel- en opstalverzekeringen

 

MoneyView heeft in haar Special Item Woonverzekeringen 2024 de winnende verzekeraars bekend gemaakt voor  de inboedel- en opstalverzekeringen met de beste prijs en voorwaarden. De prijzen werden verdeeld over een achttal verzekeraars/productaanbieders.

De vijf sterren prijs voor de inboedelpolis met de beste prijs ging naar   a.s.r. Inboedelverzekering (EUG),  Centraal Beheer Inboedelverzekering (EUG) en  InShared Inboedelverzekering (EUG). Qua voorwaarden gingen de ‘vijf sterren’naar  Centraal Beheer/FBTO Inboedelverzekering (AR),  Interpolis Inboedelverzekering (AR)  en  Vereniging Eigen Huis Inboedelverzekering All Risk .

De  vijf sterren voor de opstalverzekering met de beste prijs gingen naar Allianz/Allianz Direct Opstalverzekering Uitgebreid (EUG),  Ik kies zelf van a.s.r. Opstalverzekering (EUG) en • Vereniging Eigen Huis Woonhuisverzekering Super Uitgebreid (AR) en die voor de beste voorwaarden naar   ING/Nationale-Nederlanden Bank Opstalverzekering Allrisk , Nationale-Nederlanden Woonhuisverzekering All-in (AR)  en  Vereniging Eigen Huis Woonhuisverzekering Super Uitgebreid (AR)

Trends en Ontwikkelingen

Op het vlak van duurzaamheid zijn we nog lang niet uitontwikkeld, concludeert MoneyView. “ Wat duurzaam is, is erg breed en laat zich niet eenduidig kwalificeren. Bij woonverzekeringen zien we ontwikkelingen in de acceptatie van groene (sedum) daken en van muren van natuurlijke/ecologische materialen. Een groot voordeel van een groen dak is de absorptie van het regenwater. In perioden van hevige regenval werkt een groen dak als buffer, waardoor er minder door de grond en het rioleringssysteem hoeft te worden opgenomen. Daarnaast zorgt de isolerende werking voor meer koelte in je huis in de zomer en minder kou in de winter. Als kers op de taart draagt een groen dak bij aan de biodiversiteit. Duurzame energieoplossingen maken steeds vaker deel uit van de opstallen. Naast zonnepanelen kan je hierbij denken aan warmtepompen en zonneboilers. Thuisbatterijen kunnen een oplossing zijn om de druk op het energienetwerk te verlichten en buiten de bebouwde kom (of misschien ook in de bebouwde kom als ze wat stiller worden) is het ook mogelijk om een windturbine te gebruiken om je te helpen voorzien in je energiebehoefte.”

Duurzaam schadeherstel

 

Duurzaam schadeherstel is bij steeds meer verzekeraars een optie. Bij 34 van de 64 onderzochte inboedelproducten en bij 29 van de 54 onderzochte opstalproducten wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van tweedehands of refurbished materiaal bij het herstellen van schade.. Naast het gegeven dat duurzaam schadeherstel beter is voor het milieu, is het vaak ook goedkoper. Bijvoorbeeld door alleen het beschadigde deel te vervangen van een vloer. Je kan hierbij ook denken aan circulair glas of schadeherstel in natura. Bij acht verzekeraars is het standaard of optioneel mogelijk om een extra uitkering te krijgen bij duurzaam schadeherstel.

Gemiddeld genomen betaal je nu voor een opstalverzekering € 415,- per jaar. Dat is 40% meer dan in 2019. We hebben de verschillen tussen de provincies in Nederland in kaart gebracht voor de jaren 2019, 2022 en 2024. Het grootste verschil is te vinden in Zeeland, daar ben je in 2024 gemiddeld € 141,- per jaar meer kwijt voor je opstalpremie dan in 2019, een stijging van maar liefst 53%. De hoogste premie betaal je echter in Noord-Brabant. De laagste premiestijging is in Friesland, waar je nu 24% meer betaalt dan in 2019, en ben je gemiddeld met € 340,- per jaar in 2024 ook het minste kwijt aan je opstalverzekering.

Per type woning zijn de verschillen tussen 2019 en 2024 aardig gelijk en stijgt de premie met ongeveer 40%, met uitzondering van vrijstaande woningen. Daarvan zijn de opstalpremies gemiddeld 50% hoger dan in 2019.