Premie-inkomsten schadeverzekeringssector daalt vooral door branches ‘zakelijk brand’ en transport

De schadeverzekeraars in ons land hebben vorig jaar de inkomsten met ongeveer 100 miljoen euro zien teruglopen van 11,5 miljard euro naar 11,4 miljard euro, een afname met één procent. De daling komt vooral voor rekening van de branches ‘zakelijk brand’ en transport, die beide eveneens ongeveer 100 miljoen minder aan premie-inkomsten boekten dan een jaar eerder. De afname werd enigszins gecompenseerd door een premiegroei uit autoverzekeringen met eveneens ca. 100 miljoen euro, zo blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Daaruit komt tevens naar voren dat schadeverzekeraars vorig jaar een negatief resultaat boekten van 0,9% tegen 2.5% een jaar in 2014. Voor het derde achtereenvolgende jaar kwam de combined ratio boven de 100% uit: 100,1% in 2013, 100,6% in 2014 en 103,5% vorig jaar.

De autoverzekeringsbranche boekte andermaal de grootste premieomzet: 4 miljard euro en als enige sector een premiegroei ten opzichte van 2014: van 3,9 maar 4,0 miljard euro (+ 1%). Autoverzekeraars hadden een slecht jaar met teruglopende resultaten bij een hogere schadelast. De uitgaven overtroffen de premie-inkomsten met gemiddeld 11,1%. Ook extreem weer zorgde voor een hogere schadelast. Zo veroorzaakte noodweer (o.a. hagel en ander overtollige neerslag) eind augustus in twee dagen naar schatting 110 miljoen euro schade aan motorvoertuigen, woningen en inboedel. Daarnaast nemen de kosten van letselschades toe en worden reparaties aan auto’s duurder als gevolg van de elektronica die in toenemende mate in auto’s wordt verwerkt. In 2011 behaalde de autoverzekeringsbranche voor het laatst een positieve combined ratio (99,5%). In 2014 beliep deze 109,6% en vorig jaar zelfs 111,1%.

Brand, Transport, Varia

De inkomsten uit brandverzekeringen liepen met 2% terug van 3,5 naar 3,4 miljard euro. Deze afname komt vooral door een daling binnen het zakelijk segment; de inkomsten binnen het particuliere segment is nagenoeg stabiel gebleven. Van de totale premie-inkomsten uit brandverzekeringen betrof 250 miljoen euro technische verzekeringen (elektronica, machinebreuk en CAR). Ondanks een lichte toename van de premieomzet uit CAR-polissen daalden de inkomsten uit technische verzekeringen ten opzichte van 2014. Doordat in dit segment de geleden schade afname viel het resultaat uiteindelijk hoger uit.

Ondanks de daling van de uitgekeerde schades steeg de schadelast als gevolg van een verhoging van de schadevoorziening. Ook lijkt volgens de schadestatistieken van het NIVRE tot eind september dat de schadelast door grote (miljoenen)branden veel hoger zal uitvallen dan in de afgelopen jaren. Daarnaast zorgden, zoals eerder aangegeven, stormen en buien met extreme hagel voor miljoenen euro aan schades. De betaalde schade van zowel Brand Woonhuizen als Brand Bedrijven is gedaald. De daling van de schade hangt samen met het aantal inbraken binnen woningen en bedrijven. Het aantal diefstallen en woninginbraken is ten opzichte van het jaar ervoor met 9% gedaald tot 65.000 in 2015; bij bedrijven en winkels daalde dit aantal met 5% tot 22.000.

Ondanks de groei van de Nederlandse economie liep o.a. als gevolg van internationale concurrentie het premievolume uit transportverzekeringen terug met  8% van 700 naar 600 miljoen euro. Omdat de geleden schade steeg daalde het resultaat onder de nul. De combined ratio, die in 2014 nog 87,7% beliep, kwam vorig jaar 115% ver boven de kritische 100-grens. Ook bij ‘Vervoerde goederen’, de grootste productgroep van de transportverzekeringsbranche, daalde het resultaat, voornamelijk als gevolg van een toename van de geleden schade. Volgens de CVS-cijfers groeide zowel de omzet als het resultaat uit aansprakelijkheidsverzekeringen licht. Bij ‘rechtsbijstand’ bleef het premievolume stabiel met een licht verbeterd resultaat en bij reisverzekeringen groeide de premieomzet als gevolg van de aantrekkende economie, maar bleef mede door de groeiende gemiddelde schadelast bleef het resultaat op vrijwel hetzelfde niveau als in 2014.