Omzet Aon Nederland daalde vorig jaar licht

Aon Nederland zag vorig jaar de omzet licht – met twee procent – dalen van 23 miljoen euro naar 239 miljoen euro. ” De omzetgroei is beperkt gebleven, maar de marge is gezond. Om de gewenste marges en omzet te behalen zorgen wij ervoor dat we nieuwe diensten en markten blijven vinden en onze kosten naar beneden laten meebewegen. Het is dan ook belangrijk dat je in staat blijft om op allerlei risicogebieden alle deskundigheid in huis te halen. De focus op specialisme bij Aon is groot en erg belangrijk”, licht Marc van Nuland toe,CEO van Aon Risk Solutions en country manager van Aon Nederland.

Hij is positief gestemd voor het komend jaar, waarin de omzet volgens hem weer zal groeien. ” De nieuwe organisatiestructuur gaat daarbij helpen. Er vindt de komende maanden een centralisatie plaats van servicetaken en een scheiding van  service- en klantadviestaken, die ervoor moeten zorgen dat ARS een betere en efficientere dienstverlening gaat leveren”, benadrukt Van Nuland. ” Uit onderzoek en op basis van individuele gesprekken met klanten komt duidelijk naar voren dat onze klanten in het algemeen tevreden zijn over onze dienstverlening. Tegelijkertijd zien zij ook verbeterkansen, me name op het vlak van efficientie en consistentie van onze dienstverlening. Door zaken slimmer en eenduidiger te organiseren en te centraliseren bieden wij onze klanten nog meer waar voor hun geld.”

Aon Hewitt en Aon Benfield

Aon Hewitt, het bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met human resource-management, consultancy en outsourcing, zag de omzet licht dalen. ” Pensioenfondsen consolideren steeds meer waardoor het aantal klanten afneemt. Daarnaast speelt de omschakeling van provisie naar fee een rol”, licht  CEO Pascal Hogenboom toe. ” Wij hebben op de omzetdaling gereageerd met het creeren van innovatieve  pensioen- en investmentoplossingen voor klanten die in een steeds internationalere omgeving opereren. Daarnaast blijft de focus op efficiencyverbeteringen in de organisatie onverminderd aanwezig.”

Aon Benfield,de herverzekeringstak van het bedrijf, heeft over 2015 wederom een omzetstijging gerealiseerd., in het bijzonder in Leven en Pensioen. ” Met Solvency II als belangrijkste driver ligt de focus op het genereren van kapitaal. In die context wordt 2016 het jaar van de waarheid”, aldus CEO Bob Reichenfeld.