Nieuwe accountantsstandaard IFRS 17 komt er aan voor  verzekeraars

Na vele jaren van besprekingen en consultatie wordt de nieuwe accountingstandaard voor verzekeringscontracten naar verwachting begin 2017 door de International Accounting Standards Board bekendgemaakt. De standaard, genaamd IFRS 17, zal uiterlijk 2021 ingaan en veroorzaakt voor verzekeraars die onder IFRS rapporteren een grote verandering in de financiële verslaggeving en bedrijfsvoering, meldt PWC.

Eén van de grootste veranderingen is dat er gekeken zal worden naar de marktwaarde van contracten. Een gevolg is dat het winstpatroon van verzekeraars flink zal veranderen en dat de winst en het eigen vermogen meer zal gaan bewegen. Dat kan aanleiding geven voor een minder risicovol beleggingsbeleid, hogere premies of minder garanties voor polishouders.De lange aanlooptijd tussen het bekendmaken van de standaard en de implementatie geeft aan dat de invoering complex zal zijn. Om tijdig voor de inwerkingtreding klaar te zijn, zullen verzekeraars in 2017 moeten beginnen met voorbereidingen. Uit de PwC-publicatie ‘IFRS 17 is coming, are you prepared for it?’ blijkt dat verzekeraars die daarmee al gestart zijn voor fundamentele keuzes worden geplaatst.. Het volledige Engelstalige rapport is te downloaden via:

https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-ifrs-17-is-coming.pdf