MS Amlin introduceert Wkkgz-oplossing voor zorgaanbieders

MS Amlin gaat beroepsbeoefenaren in de zorg beschermen tegen de verruimde aansprakelijkheid die voortvloeit uit de nieuwe Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).MS Amlin verzekert zorgaanbieders voor schadevergoedingen voortkomend uit uitspraken van een Geschilleninstantie, ook als het gaat over zaken die doorgaans zijn uitgesloten onder de aansprakelijkheidsverzekering van MS Amlin.

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft ingrijpende gevolgen voor zorgaanbieders.  Cliënten die een klacht hebben over hun zorgaanbieder, kunnen deze vanaf 1 januari 2017 voorleggen aan een onafhankelijke Geschilleninstantie. Deze kan een bindende uitspraak doen en schadevergoeding toekennen.In dat geval volgt MS Amlin de uitspraak van de Geschilleninstantie en biedt zorgaanbieders dekking tegen deze schade, tot een maximum van € 25.000. Alleen opzet en seksuele handelingen blijven uitgesloten van dekking.

MS Amlin biedt, in eerste instantie samen met de gevolmachtigden Sibbing & Wateler en Raadhoven en een rechtsbijstandsverzekeraar,  ondersteuning in het hele klachtentraject, van informatieverschaffing tot juridische bijstand en bemiddeling. Klachtenprocedures tussen cliënt en zorgaanbieder zijn vaak emotionele en delicate kwesties. Doel van de geïntegreerde aanpak is om zelfstandig werkende zorgaanbieders hierin bij te staan.