Meeste vertrouwen in brandweerlieden;  politici, bankiers én verzekeringsagenten scoren het laagst

Een wereldwijde studie van onderzoeksbureau GfK Verein naar het vertrouwen in beroepsgroepen, toont aan dat brandweerlieden het meeste vertrouwen genieten, gevolgd door verpleegkundigen, paramedici en leraren. Slechts 4 beroepsgroepen worden door minder dan de helft van de Nederlanders vertrouwd. Ondanks het feit dat de score ten opzichte van 2014 met twee procent is toegenomen naar 31%, en in vergelijking met andere landen nog relatief hoog is, eindigen politici onderaan de Nederlandse lijst. De stijging in het vertrouwen van deze beroepsgroep valt mede toe te wijzen aan het einde van de recessie. Verder hebben relatief weinig Nederlanders vertrouwen in bankiers (33%), verzekeringsagenten (37%) en reclamespecialisten (38%.De gemiddelde vertrouwensscore over alle beroepsgroepen in Nederland is 69%. Hiermee staat Nederland in de top 3 van landen met het hoogste vertrouwen in de verschillende beroepsgroepen. Wereldwijd staan de brandweerlieden bovenaan (96%), gevolgd door paramedici en verpleegkundigen (beide 95 procent).

Het vertrouwen is het meest gestegen in het burgemeesterschap. Ten opzichte van 2014 zien we een stijging van 7%-punten naar 73% in 2016. Het statement van burgemeester Aboutaleb na de terroristische aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs is mogelijk van invloed op het toegenomen vertrouwen. Het vertrouwen in de beroepsgroep ingenieurs en technici is ten opzichte van 2014 het meest gedaald, namelijk met 13%-punten naar 72%. Mogelijk komt deze daling door de kritiek dat deze beroepsgroep zou profiteren van de winst uit gaswinningen. De gemiddelde score over alle landen ligt met 84% een stuk hoger dan in Nederland.