Meer weersverzekeringen na schade

Het aantal bedrijven met een subsidie voor een brede weersverzekering is tussen 2010 en 2015 ruimschoots verdubbeld. In 2015 ontvingen 1.171 agrarische bedrijven een dergelijke premiesubsidie. De subsidies worden verstrekt voor verzekeringen voor weerschade bij agrariërs met landbouw op open grond. Opvallend was de toename bij fruittelers in Flevoland na vorstschade in februari 2012. Dat meldt CBS.

Van 2010 tot en met 2012 ontving ongeveer een kwart van de fruittelers in Flevoland subsidie voor een brede weersverzekering. In februari 2012 was er in deze provincie vorstschade onder fruittelers. In 2013 verdubbelde het aandeel verzekerden onder fruittelers in Flevoland bijna tot 42%. In andere provincies nam het percentage verzekerde fruittelers dat jaar nauwelijks toe.

Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal verzekerde bedrijven in heel Nederland van 482 naar 1.171. In 2012 is op verzoek van fruitbedrijven de deadline voor het indienen van de subsidie opgeschoven van september naar november. Daarna maakten vooral meer fruittelers gebruik van deze regeling. In 2015 was ook sprake van een sterke stijging. In dat jaar is de manier waarop de subsidie aangevraagd wordt sterk vereenvoudigd. De subsidie die verzekerde bedrijven ontvangen is 65% van de premie. Het gaat om subsidiebedragen van rond de 3.000 euro.

Vooral fruittelers, grote en middelgrote bedrijven, bedrijven met een relatief jong bedrijfshoofd en bedrijven in Flevoland vragen subsidies aan?  . Bedrijven die het minst gebruik maken van deze subsidie zijn tuinbouwers, kleine bedrijven, en bedrijven in Friesland, Overijssel of Noord-Holland.