Is er sprake van een revival van onderlinge verzekeraars?

Na decennia van teruggang lijken onderlinge verzekeraars wereldwijd aan een opleving bezig. De premieomzet is de laatste jaren gestegen en het aandeel van onderlinge verzekeringsmaatschappijen in de totale premieomzet van de global market is tussen 2007 en 2014 gestegen van 24% naar 26%, zo blijkt uit een recent Sigma-rapport van Swiss re met als titel ‘Mutual insurance in the 21st century: back tot he future?. In dezelfde periode is het personeelsbestand met een vijfde toegenomen. Volgens het onderzoek maken nieuwe financieringsmodellen en toepassingen van de hedendaagse geavanceerde technologie onderlingen flexibeler en kan hen in staat stellen beter tegemoet te komen a de wensen van hun klanten. Ook kan door de eigendomsstructuur (onderlingen zijn van de verzekerde leden) er toe bijdragen om verzekeringen voor de leden-klanten betaalbaar te houden.

 

Daar staat tegenover dat de mutual sector  voor grote uitdagingen staat. “De nieuwe kapitaalvereisten (Solvency II) en strengere regelgeving op het gebied en corporate governance zouden onderlinge verzekeraars in een nadelige concurrentiepositie kunnen manoeuvreren. Dit laatste vanwege een hogere impact op de operationele koste”, aldus de onderzoekers. Zij adviseren onderlingen verder hun acceptatie- en distributiebeleid aan te passen aan de standaarden van vandaag de dag,  de technologische vooruitgang te omarmen en  gebruik te maken van de mogelijkheden  die smart analytics  en social media bieden om beter tegemoet te kunnen komen aan de verzekeringswensen en –behoeften van hun (leden)klanten.

Sinds de start van de crisis in 2008/2009 hebben onderlinge verzekeraars betere resultaten geboekt dan de overige aanbieders van verzekeringsproducten. Volgens Swiss Re is een andere indicatie voor de toenemende populariteit van de mutual sector dat sommige onderlingen hun werkgebied uitgebreid met andere landen en hebben tevens nieuwe onderlingen hun intrede op de markt gedaan.  gevestigd en hier en daar zijn nieuwe onderlingen ontstaan.” Hoewel het aandeel van onderlinge verzekeraars in de wereldwijde premieomzet weer een opwaartse lijn vertonen, blijven deze achter bij het aandeel in de jaren ’80 en ’90, toen onderlingen bijna twee derde van de levenmarkt in handen hadden tegenover een aandeel van 23% in 2016.

Uiteraard is de ICMIF, de overkoepelende wereldwijde brancheorganisatie van coöperatieve en onderlinge verzekeraars , in haar nopjes met de uitkomsten van het rapport. Voorzitter Shaun Tarbuck ziet hierin de bevestiging dat onderlingen meer dan ooit een significante rol vervullen binnen zowel de verzekeringsindustrie als geheel als in de innovatie binnen de sector. Wel zegt hij het te betreuren dat in 45% van de landen in de wereld er geen wetgeving is die het bestaan van onderlinge verzekeraars mogelijk maken. Volgens eigen cijfers van het ICMIF hebben onderlingen in Europa  hun marktaandeel in de totale premieomzet zien toenemen van 23,3% tot 31,25 in 2014. In Latijns America is het marktaandeel tussen 2007 en 2015 gestegen van 9,9% naar 12%.