In de peiling: Een target voor een percentage vrouwen in leidinggevende functies bij verzekeraars en makelaars is een goede zaak!

In het kader van haar DEI-programma (Diversity, Equity & Inclusion) heeft Lloyd’s in 2020 voor de op haar markt opererende bedrijven een target gesteld van 35% vrouwen in leidinggevende functies, een doel dat eind van dit jaar moet zijn  gerealiseerd. Dat heeft gewerkt want in twee jaar tijd is het percentage vrouwen in topfuncties op de Lloyd’s-markt gestegen naar 32%.

Een target voor een percentage vrouwen in leidinggevende functies bij verzekeraars en makelaars is een goede zaak! Dat is de nieuwe stelling in Risk & Business. Wat vindt u ervan? Bent u het ermee eens of bent u een andere mening toegedaan.We zijn benieuwd naar uw antwoord. Vul onderstaande poll in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl

Stelling: Een target voor een percentage vrouwen in leidinggevende functies bij verzekeraars en makelaars is een goede zaak!

0 Eens. een percentage als richtlijn is hard nodig vanwege de huidige ondervertegenwoordiging van vrouwen in dergelijke functies;

0 Eens, omdat vrouwelijke bestuurders  een meerwaarde hebben voor het besturen van ondernemingen vanwege een andere kijk op zaken

0 Eens, het is helaas noodzakelijk kwaad, omdat langs reguliere weg te weinig vrouwen de kans krijgen op een leidinggevende funcie;

0 Eens, het vaststellen van een vrouwenquotum zet de leiding van bedrijven tot nadenken over hun aanstellings- en ontwikkelingsbeleid voor  vrouwen;

0 Oneens, voor leidinggevende functies moet de juiste persoon worden benoemd, ongeacht geslacht, geloof of etnische achtergrond;

0, Oneens, om een andere reden

Bedankt voor uw medewerking

Uitslag vorige stelling: Meerderheid lezers Risk & Business van mening dat eenmans- en andere kleine bureaus geen toekomst hebben.

In een interview met Risk & Business Magazine hield schade-expert Bart van den Elshout (ONE Expertise) een warm pleidooi voor ‘small is beautiful’ en benadrukte hij dat in tegenstelling tot de aanhangers van het adagium ‘schaalvergroting is noodzaak’ dat ook eenmans- en andere kleinere expertisebureaus wel degelijk toekomst hebben.

Er is massaal gereageerd op de stelling. Een meerderheid van de lezers van Risk & Business (55,63%) deelt zijn mening echter niet: Bijna 4% (3,97%) omdat zij in de ogen van de respondenten onvoldoende continuïteit kunnen bieden, 1,32% omdat zij slechts een beperkt aantal opdrachtgevers /opdrachten aankunnen en bijna de helft van alle reflectanten (49,67%) om een andere reden.

Bijna vier van de tien respondenten (39.73) is het wel eens met de stelling:  15,89%  mits zij voldoende kwaliteit bieden, en 1,99% mits zij opdrachtgevers voldoende meerwaarde bieden. Daarnaast hebben volgens 19,87% van de lezers eenmans-en andere kleine bureaus toekomst als zij aan beide bovengenoemde zaken voldoen.    Een van de 14 reflectanten (7,28%) geeft aan het deels eens met de stelling te zijn. Bureaus hebben volgens hen alleen toekomst als zij zich specialiseren in een branche of doelgroep.