Groei schadeverzekeringsbranche blijft wereldwijd gematigd

De groei van de schadeverzekeringsbranche blijft wereldwijd aan de gematigde kant. Die conclusie kan worden getrokken uit de recent verschenen Global Insurance Review and outlook for 2017/18 van herverzekeraarsgigant Swiss Re. “De verzekeringsmarkt heeft te maken met tegenwind met een gematigde economische groei en met meer dan voldoende capaciteit, wat een uitdagende prijsomgeving creëert”, telt Swiss Re’s chief economist. “Desalniettemin groeien de premievolumes, zowel in de volwassen als groeimarkten, mede door de toenemende economische activiteit en groeiende verzekeringsdichtheid, vooral in de emerging markets.

 Groeide de wereldwijde premieomzet in de afgelopen twee jaar met resp. 2,7% en 3%, voor dit jaar wordt een verdere lichte groei voorzien met 2,4%, voor 2017 van 2,2% en voor 2018 van 3%. De groei komt voor het overgrote deel voor rekening van de zogeheten emerging markets, waar de premie-inkomsten van verzekeraars in 2016 (+ 5,3%), 2017 (+ 5,7%),  en 2018 (6,7%) drie tot vier keer harder zullen groeien dan in de advanced markets als VS, West Europa, Israël, Oceanië, Korea, Hongkong, Singapore en Taiwan: resp. +1,7%, 1,3% en 1,9%. De verwachtingen voor de levensector zijn  internationaal nóg beter: een omzetstijging met 6,4% dit jaar en 4,8% en 4,2% in 2017 en 2018, waarbij  de groei in de advanced markets  met ca. 2% ver achter blijft bij die in de emerging markets: resp. + 20,1%, + 4,9% en + 10,9%

Van de volwassen verzekeringsmarkten heeft de VS de beste groeiprognose met 2% De groeiverwachting, continentaal Europa en de UK ( 1 à 1,5%) en Japan (minder dan 1%) blijven daarbij achter. De verzekeringsmarkt in China kent een groeiverwachting van 6,5% en geheel Azië de komende twee jaar met 8 a 9% per jaar. Het prijsniveau is de wereldwijde schademarkt blijft challenging, aldus Swiss Re. Vooral in de zakelijke markt verslechteren de gemiddelde tarieven, zij het dat de daling wat afkalft ten opzichte van die in voorgaande jaren. Als positief aspect staat daar tegenover de opkomst van cyberverzekeringen, waarbij de premies nog steeds toenemen, zij het minder hard als voorheen. De resultaten blijven sterk  afhankelijk van de wereldwijde schadelast als gevolg van natuurrampen en andere calamiteiten.