Bedrijven gaan vaker over tot captive voor hun employee benefits

Bedrijven gaan in om hun employee benefits beter te kunnen managen en financieren, waarbij er sprake is van een grotere focus op verbetering van hun riskmanagement en claims data, zo blijkt uit een onderzoek van Willis Towers Watson. Daarin komt tevens naar voren dat veel bedrijven hun EB-activiteiten binnen de captive verder willen uitbreiden en daarbij onder meer ook een pensioenvoorziening denken. “We zien meer en meer dat bedrijven hun captive gebruiken als strategische tool om hun risico’s te managen, de EB-kosten proactief beter te kunnen beheersen en hun claimsdata beter te kunnen analyseren om de grootste kostenfactoren in kaart te brengen”, aldus directeur Mark Cook van Willis Towers Watson.

Volgens de onderzoekers ontwikkelt het gebruik van captives voor de financiering van employee benefits zich continu en wordt bij meer bedrijven minder gezien als  middel om kosten te besparen op hun EB-uitgaven. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 44% van de respondenten in hun captive een middel ziet om een meer controle  te krijgen over hun claims data en deze gegevens ook te kunnen verbeteren. Een jaar geleden was dat nog 24%. De helft van de bedrijven geeft aan dat hun EB-captive bovendien een significante invloed heeft op de kosten van de  gerelateerde verzekeringspremies. Daar staat tegenover dat het aantal bedrijven dat hun captive vooral zien om de kosten verbonden aan hun employee benefits-voorzieningen te kunnen verlagen in een jaar tijd is gedaald van 67% naar 44%.

De helft van de ondervraagde bedrijven geven aan hun captive te zien als middel om EB-voorzieningen aan hun personeel te bieden op he gebied van overlijden,  arbeidsongeschiktheid, zorg en andere medische voorzieningen. Verder denkt 47% eraan binnen hun captive ook een pensioenvoorziening aan te bieden: 41% binnen drie tot vijf jaar en zes procent zelfs binnen een jaar.