Amerikaanse schadeverzekeringsindustrie boekt in eerste kwartaal van 2023 verlies van $8,2 miljard

Volgens A.M. Best heeft de Amerikaanse schadeverzekeringssector in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van $8,2 miljard geleden. In dezelfde periode in 2022 boekte de Amerikaanse schade-industrie een winst van $3,4 miljard, aldus het ratingbureau. 

AM Best onderzocht de prestaties van de sector in het eerste kwartaal in een nieuw speciaal rapport ‘ First Look: Three-Month 2023 US Property/Casualty Financial Results.’ De gegevens in het rapport zijn afgeleid van de tussentijdse statutaire verklaringen van de bedrijven voor drie maanden 2023 die werden ontvangen op 30 mei en die naar schatting 98% van de totale geboekte nettopremies van de schade-industrie vertegenwoordigen. 

Volgens het rapport verslechterde de combined ratio  Amerikaanse schade-industrie met 6,1 procentpunten tot 102,0% tijdens de eerste 3 maanden van 2023 in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Catastrofeschade waren verantwoordelijk voor een geschatte 6,9 punten op de 3-maands 2023 combined ratio, die punten n hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. 

Het ratingbureau zegt dat het verzekeringstechnisch verlies over het eerste kwartaal van 2023, dat grotendeels werd veroorzaakt door schades in de particuliere sector, samen met een daling van 29,7% in de netto beleggingsinkomsten, het bedrijfsresultaat voor belastingen van Amerikaanse schadeverzekeraars met 70,7% deed dalen tot $ 7,5 miljard. 

De belastingkosten daalden met 39,5%over de periode, terwijl de gerealiseerde vermogenswinsten met 53,2l daalden, wat leidde tot een daling van 70,7%et nettoresultaat van de Amerikaanse schade-industrie tijdens het kwartaal tot $ 8,1 miljard