Allianz waarschuwt voor nieuwe risico’s door toename commerciële drones

Drones of onbemande luchtvaartuigen (UAS) hebben het potentieel om een miljarden business te worden en leveren probleemoplossende technologieën in tal van industrieën. Meer drones in het luchtruim veroorzaken echter ook bezorgdheid over de veiligheid, uiteenlopend van botsingen en crashes tot cyberaanvallen en terrorisme. Om te zorgen voor veilige UAS- vluchten zijn volgens een nieuw rapport van Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) – Rise of the Drones: Managing the Unique Risks Associated with Unmanned Aircraft Systems – .systematische registratie van onbemande luchtvaartuigen en degelijke opleidingen en trainingen van operators noodzakelijk. “Er zijn al genoeg incidenten en bijna-ongevallen met UAS geweest die onze zorg bevestigt dat de waarschijnlijkheid van botsingen en andere schadegevallen toenemen zodra het aantal drones groeit”, zegt James Van Meter, Aviation Practice Leader bij AGCS.

Nu drones kleiner, goedkoper en makkelijker in gebruik worden – en reglementaire veranderingen in de VS de toetredingsdrempel verlagen – neemt de verwachte groei explosief toe. De US Federal Aviation Administration (FAA) voorspelt dat tegen het einde van 2016 in de VS meer dan 600.000 UAS zullen worden ingezet voor commercieel gebruik alleen – dit is driemaal het aantal geregistreerde bemande vliegtuigen. Daarnaast zullen naar verwachting 1,9 miljoen UAS in gebruik zijn voor recreatieve doeleinden. Verwacht wordt dat wereldwijd de dronemarkt in 2020 zal toenemen tot 4,7 miljoen toestellen of meer en de markt voor commerciële toepassingen van UAS-technologie zal naar schatting stijgen van $2 miljard naar $127 miljard.”Het aantal UAS in commercieel gebruik zal sterk toenemen in de komende tien jaar, omdat ze effectief kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van eenvoudige of gevaarlijke werkzaamheden”, verklaart Thomas Kriesmann, Senior Underwriter General Aviation AGCS. Arbeidsongevallen zoals werknemers die van het dak vallen bij inspecties van gebouwen en mogelijke andere arbeidscompensaties zullen naar verwachting afnemen. UAS hebben tevens het potentieel om in de toekomst in een aantal bedrijfstakken problemen op te lossen en kosten te besparen. Daarnaast hebben zij hun nut bewezen in ontwikkelingslanden en in ramp- en noodhulpsituaties.

Botsingen en verlies van controle voornaamste zorgen rondom veiligheid

UAS roept volgens AGCS twee zorgen rondom veiligheid op die prioriteit hebben: botsingen in de lucht en het verlies van controle. Een botsing in het luchtruim zou kunnen ontstaan als de piloot bemande vliegtuigen, voornamelijk degene die normaliter lager vliegen dan 150 meter, zoals helikopters, sproeivliegtuigen en vliegtuigen die landen of opstijgen, niet op tijd kan zien en vermijden. In de VS zijn de geregistreerde waarnemingen van UAS door piloten, burgers en veiligheidsdiensten het laatste jaar vervijfvoudigd en zijn er over de hele wereld een aantal bijna-incidenten geweest, waaronder in China, Dubai en het Verenigd Koninkrijk.Het verlies van de besturingscontrole kan het gevolg zijn van een systeemfout of als UAS buiten het signaalbereik vliegen. AGCS ziet een groot risico in het verlies van de besturingscontrole door frequentiestoringen en andere factoren. Een andere opkomend gevaar is de potentiële terroristische dreiging, zoals het gebruik van UAS bij een aanval op vitale infrastructuren zoals (kern)centrales of live evenementen. Andere scenario’s zijn onder andere hackers die de  besturing van een vlucht overnemen en een crash veroorzaken of het hacken van het radiosignaal en het verzenden van waardevolle gegevens uit het vliegtuig vanuit een ander controlestation (“spoofing“). Er is ook veel publieke bezorgdheid over UAS rond privacy, aldus AGCS.

Een primaire zorg is het gebrek aan consistente normen en regels voor het veilig gebruik van UAS over de hele wereld. “Op veel locaties zijn er weinig of geen opleidingen voor piloten en onderhoudsnormen”, legt van Meter uit. “In aanvulling op de regelgeving zal  opleiding de sleutel blijven tot het waarborgen van veilige UAS operaties.” Training speelt een cruciale rol bij het verminderen van het risico op een incident.  In veel locaties rond de wereld is geen registratie van UAS verplicht, wat de gebruiker anonimiteit verleent in het geval van een incident. Echter in de toekomst zal identificatie van zowel de UAS als de operator van essentieel belang zijn om een deugdelijke aansprakelijkheid te behouden”, zegt Kriesmann, volgens wie de invoering van een regeling in de stijl van voertuigregistratie zal op korte termijn noodzakelijk zijn.”

“Drone verzekering” voor verscheidene exposures

Verzekeringen kunnen zowel de operators als het publiek beschermen voor het risico op botsingen  alsook fysieke of materiële schade of letsel aan anderen. Naast de producenten, eigenaren en operators van UAS lopen ook bedrijven die UAS verkopen en onderhouden risico’s. De zogenaamde “droneverzekering” is een snelgroeiende markt binnen de verzekeringssector. Verschillende dekkingen zijn reeds beschikbaar, afhankelijk van het soort gebruik.  “De meeste commerciële operators van UAS zullen minstens $1 miljoen dekking nodig hebben om zich te beschermen tegen de risico’s.” Uitgaande van de groeiprognoses voor de commerciële industrie heeft de droneverzekeringsmarkt alleen in de Verenigde Staten al de potentie om  uit te groeien tot een waarde van meer dan $ 500 miljoen tegen het einde van 2020. Wereldwijd zou de waarde $1 miljard kunnen benaderen, verwacht AGCS