AFM-onderzoek naar de kwaliteit van hypotheekadvies van start

In het voorjaar heeft de AFM aangekondigd dat de toezichthouder onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van hypotheekadvies. In augustus en september heeft de AFM met een aantal betrokken partijen, zoals Adfiz en de OvFD gesproken, als voorbereiding op dat onderzoek. Inmiddels heeft de AFM aangegeven dat zij deze week begonnen is met het versturen van informatieverzoeken aan betrokken financiële instellingen, waaronder financieel adviseurs. 

Bij de aankondiging van het onderzoek in april van dit jaar schrijft de AFM: “Betaalbaarheid vormt daarbij een vast onderdeel van het advies. Daarbij moet een adviseur ook nagaan of er andere financiële verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of een private lease contract.”

De kans is volgens Adfiz dan ook groot dat de AFM tijdens het onderzoek naar de kwaliteit van hypotheekadvies bijzondere aandacht zal hebben of genoemde punten voldoende worden meegenomen in het hypotheekadvies. “Daarbij is het uiteraard van belang dat dit goed aan te tonen is, dus dat het dossier op orde is. 

De AFM heeft aangegeven voor het onderzoek dezelfde methodiek te gebruiken als in eerdere onderzoeken (laatst 2014/2015). Voor dat laatste onderzoek heeft de AFM een 40-tal dossiers opgevraagd bij adviseurs, 40 dossiers bij hypotheekketens en nog een aantal dossiers bij banken en verzekeraars. Vervolgens zijn alle dossiers door de AFM getoetst aan de hand van een beoordelingskader. “

Het onderzoek zal door de AFM gebruikt worden om eventuele (nieuwe) risico’s op de hypotheekadviesmarkt te signaleren. De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2024 verwacht. Dan zal de AFM ook eventuele vervolgacties hebben bepaald.