Werkgebied Salvage uitgebreid met water- en stormschade

 

Het mandaat van de Stichting Salvage wordt uitgebreid. Vanaf 1 december 2016 zijn de Salvagecoördinatoren niet alleen inzetbaar bij schades door brand, bliksem en explosie, maar ook bij schades als gevolg van door wateroverlast en storm. De uitbreiding van het mandaat heeft daarnaast betrekking op de inzet van Salvage bij grote incidenten, de inzet van groot materieel, het partnerschap met overheidsdiensten en de kosten die Stichting Salvage kan maken namens de brandverzekeraars na een calamiteit. Dat valt op te maken uit een  persbericht van de Stichting Salvage over de benoeming van een nieuw bestuurslid: Johan van den Berg.

Van den Berg, manager van de brandspecialisten binnen de afdeling Expertise van Achmea Claims Organisatie, maakt sinds kort deel uit van het bestuur van Stichting Salvage. Hij volgt Michaëla van Rassel op, die vanwege haar vertrek naar Allianz uit het bestuur is getreden. Het bestuur van de Stichting Salvage bestaat verder uit Richard Oets (voorzitter), Adele Jeuken (a.s.r.) en Chris van Toor (Verbond van Verzekeraars).Van den Berg is al meer dan vijfentwintig jaar in het schadevak werkzaam en hoopt in het bestuur zijn kennis en ervaring in te brengen, een klankbord voor de medewerkers van Stichting Salvage te zijn en bij te dragen aan de bekendheid van Stichting Salvage.

Zijn eerste ervaringen als bestuurslid van Stichting Salvage zijn zeer positief, zo laat Johan van den Berg weten. Met name een onlangs gehouden ‘visiedag’ met zijn medebestuursleden, de directeur en de beleidsmedewerkers van Stichting Salvage heeft hij als heel productief ervaren. Behalve over de reeds genoemde uitbreiding van het mandaat van de Stichting Salvage is daarbij gesproken over de omgeving waarin Salvage zich begeeft en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. “Het gaat erom dat Salvage die ontwikkelingen niet uitsluitend volgt, maar daar ook sturing aan geeft en er initiatieven bij neemt. De stichting heeft wat dat betreft goede stappen gezet, met name ook sinds de instelling van de veiligheidsregio’s in 2010. De samenwerking van Stichting Salvage met de brandweer, bevolkingszorg, gemeenten en andere hulpdiensten is sindsdien alleen maar geïntensiveerd en dat is natuurlijk een goede zaak. Stichting Salvage is er klaar voor om in dergelijke ontwikkelingen haar invloed te laten gelden” aldus Van den Berg.

Meer ruchtbaarheid

Volgens het nieuwe bestuurslid blijkt uit de verruiming van het mandaat van Stichting Salvage dat de Nederlandse brandverzekeraars de diensten van Salvage onverminderd hooglijk op prijs stellen. “Het is voor de verzekeraars van belang dat hun klanten bij incidenten en calamiteiten goed worden opgevangen. Daarnaast mogen zaken niet uit de hand lopen en moeten in het belang van de verzekeraars de juiste keuzes worden gemaakt”, ldus Van den Berg, volgens wie in dit licht bezien verzekeraars meer ruchtbaarheid mogen geven aan het goede werk van Stichting Salvage. “Onze bestuursvoorzitter heeft al eens opgemerkt dat de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij KNRM veel bekender dan Salvage is, terwijl het aantal uitrukken door Salvage vele maken groter is dan dat van de KNRM. Het wordt tijd dat hierin verandering komt en ook daar wil ik graag aan bijdragen.”