VIDI dient faillissementsaanvraag in

Eind vorige week heeft VIDI Beheer BV een faillissementsaanvraag ingediend bij de rechtbank in Den Haag. Na een periode van explosieve groei maakt het ca. 30 medewerkers tellende expertise- en onderzoeksbureau moeilijke tijden door. In het afgelopen jaar zijn inmiddels meerdere experts en andere medewerkers vertrokken. In een toelichting zegt directeur Wim de Hoog: “Als gevolg van veranderde marktomstandigheden zijn wij ons gaan toeleggen op bulkschades. Mede door het verlies van een grote opdrachtgever, de tenders van verzekeraars met de hiermee gepaard gaande dalende tarieven en de hoge bedrijfskosten gingen de resultaten de verkeerde kant op. Helaas leverde de in gang gezette reorganisatie – van ruim 50 naar 30 medewerkers – en de onderhandelingen met een nieuwe investeerder niet het gewenste resultaat op. Uiteindelijk restte er na 20 jaar niets anders dan een faillissement aan te vragen.”

VIDI kent een bijzondere geschiedenis. Het in 1996 gestarte bureau legde zich aanvankelijk vanuit Gouda en later Waddinxveen toe op expertise- en onderzoekswerkzaamheden van reisschadeclaims in binnen- en buitenland. Daarbij was het mede dankzij een wijdvertakt wereldwijd netwerk van contactpersonen onder meer gespecialiseerd in het onderzoeken van medische schadeclaims, zowel binnen Europa als elders in de wereld. Vijf jaar later namen Wim en Jolanda de Hoog (foto) het bedrijf over. Vanaf 2001 werd gekozen voor een verbreding van het werkterrein met brand- en AVP-schades, dat een steeds groter deel van de activiteiten omvatte. In 2006 verhuisde VIDI met het voltallige personeel naar het Gelderse Berkelland en sinds juli 2012 is het bedrijf gehuisvest aan de Spoorstraat in Borculo.

Explosieve groei

In 2013 baarde VIDI opzien door tot ieders verrassing als één van de winnaars uit de bus te komen van een veiling die verzekeraar ASR uitschreef voor een pakket aan brandschade-expertises tot 25.000 euro. De uitkomst had ook ingrijpende consequenties voor het bureau zelf: o.m. qua werk en het personeelsbestand(15 extra experts), maar vooral voor het aanzien en de bekendheid in de markt. “De veiling heeft ons op de kaart gezet en worden we meer voor vol aangezien. Sindsdien zijn we ook door andere verzekeraars en volmachtbedrijven benaderd voor partnerships op het gebied van schade-expertise en onderzoek”, zeiden de beide directeuren destijds in een interview met de vakpers. In de omzet nam op het laatst de brandbranche het overgrote deel zijn rekening, gevolgd door AVP/AVB en reis. Verder hield het bureau zich bezig met enkele bijzondere niches, waaronder leven- en zorgfraude, waaronder onderzoeken naar PGB’s.