Schadelast grote branden voor eerst boven 700 miljoen

De schadelast van grote branden komt in 2015 voor het eerst boven de 700 miljoen euro uit. Dat is te lezen in de meest recente versie van Verzekerd van Cijfers, een jaarlijkse uitgave van het Verbond van Verzekeraars. In totaal 130 branden met een geraamde schade van meer dan 1 miljoen euro zorgen voor het hoogste schadebedrag sinds de registratie van deze branden, namelijk 707 miljoen euro. Alleen 2013 had een hoger aantal miljoenenbranden, namelijk 148. Het totale schadebedrag van vorig jaar wordt met name sterk beïnvloed door enkele hele grote branden.

Verzekeraars werken veel samen met andere partijen op het gebied van brandpreventie. Zo bracht het Verbond dit jaar samen met Brandweer Nederland de Risicomonitor Woningbranden uit en is de website www.checklistbrand.nl ontwikkeld in samenwerking met de brandweer, LTO Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW. De cijfers over grote branden komen van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

 
Verzekerd van Cijfers biedt kerncijfers over verzekerden, verzekeringen en verzekeraars. Het boekje behandelt een breed scala aan onderwerpen, van Leven tot Inkomen en Schade. Er zijn tevens een heleboel interessante feiten in te vinden. Wist u bijvoorbeeld dat Nederlandse verzekeraars in 2015 dagelijks gemiddeld 200 miljoen euro hebben uitgekeerd aan personen en bedrijven? En dat zij zo’n 440 miljard euro belegd hebben?