Rekenmodules Bruto Netto Contant  en Bruto Netto per jaar aangepast

 

De Rekenmodules ‘Bruto Netto Contant’  en ‘Bruto Netto per jaar’ zijn  aangepast. Eerstgenoemde rekenmodule is aangepast met de laatstbekende fiscale data. Verder is de sterftetafel GBM/V 2009-2014 toegepast. Met deze rekenmodule kunt u de contante waarde netto berekenen van bruto of netto inkomsten in het verleden en in de toekomst, met inbegrip van de fiscale nadelen daarvan. Aanpassing met jaarlijkse stijgingen of dalingen is mogelijk. De meest recente sterftecijfers zijn toegepast, namelijk GBM/V 2009 – 2014. Deze cijfers zijn marginaal ongunstiger voor aansprakelijkheidsverzekeraars vergeleken met de nu gebruikelijke GBM/V 2005 – 2010.

Ook de Rekenmodules Bruto Netto per jaar zijn  voor zover nodig aangepast. Berekening aan de hand van de fiscale gegevens en andere data van 2015 en 2016 is nu ook mogelijk. Aan de hand van deze modules is het mogelijk bruto inkomen naar netto inkomen te herleiden voor werknemers, ambtenaren en AOW-ers. Genuanceerd kan worden tussen alleenstaanden, alleenverdieners met partner of tweeverdieners, met of zonder kind. De uitkomst blijft een benadering. Nadere individualisatie is niet mogelijk.