Oproep aan corporaties: controleer containerwoningen op brandveiligheid

Aedes, vereniging van woningcorporaties roept leden op om container- en unitwoningen met een schildakconstructie extra te controleren op de brandveiligheid. Deze oproep volgt op het advies van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland na een eerste onderzoek naar de brand bij Riekerhaven op 13 november 2022. Zowel de gemeente als de corporatie laten nader onderzoek doen.

Op basis van het eerste onderzoek constateert de brandweer dat alle unitwoningen bij dit complex voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor dit complex geldt het brandveiligheidsniveau uit het Bouwbesluit 2003. De woonblokken zijn namelijk geplaatst in 2004.

Aanvullende maatregelen nodig

Maar soms zijn er aanvullende maatregelen nodig om de brandveiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld bij unitbouwcomplexen die bestaan uit gestapelde units of uit units die zijn omsloten met een schilconstructie. Denk bij het laatste aan extra gevelbekleding of dak. Zo’n dak kan werken als een ‘paraplu’ voor de onderliggende units, waarbij er een holle ruimte ontstaat. Daar kan hete rook verzamelen waardoor het dak gaat branden en vuur

Aedes roept corporaties daarom op om samen met de lokale brandweer te kijken of er boven op de wettelijke eisen extra maatregelen nodig zijn voor verbetering van de brandveiligheid in unitwoningen.

Aandachtspunten

Woningcorporaties moeten de kans dat brand of rook tot onzichtbare holle ruimten doordringt en zich onverwacht verspreidt zo klein mogelijk maken. De Wegwijzer brandveiligheid unitbouw geeft daarvoor nuttige informatie en de volgende aandachtspunten:  

  • brandveilige afdichting van kabel- en leidingdoorvoeringen;
  • aanwezigheid van brandkleppen in ventilatiekanalen;
  • compartimentering of opvulling met onbrandbaar materiaal van de holle (loze) ruimten tussen de gestapelde units en tussen de units en de schilconstructie.

Bron: Brandveilig.com