NIPV onderzoekt mogelijke trends en lessen naar aanleiding van brand in Presikhaaf Arnhem

Het NIPV gaat, onder andere naar aanleiding van de brand op 18 juni in Presikhaaf in Arnhem, onderzoek doen naar ‘soortgelijke’ branden zoals die in Arnhem. Deze soortgelijke branden zijn branden in de woonomgeving met vergelijkbare kenmerken (verduurzaming, energietransitie, renovatie) en maatschappelijke impact. Hierbij ligt de focus niet op één incident of een specifieke brand maar zal in breder verband gekeken worden of er trends zijn te signaleren en lessen getrokken kunnen worden betreffende de brandveiligheid en brand-/incidentbestrijding.

Dit onderzoek zal een beschouwing zijn van maatschappelijke trends en de gevolgen voor brandveiligheid en -bestrijding waarin naast ‘soortgelijke’ branden ook eerder uitgevoerde onderzoeken worden betrokken. De komende weken wordt gewerkt aan een onderzoeksplan waarin de onderzoeksvragen en de opzet van het onderzoek nader worden uitgewerkt. Interessante thema’s hierin kunnen onder andere zijn:

  1. Relatie (bouw)regelgeving en brandveiligheid
  2. Relatie energietransitie/verduurzaming en brandveiligheid
  3. Relatie energietransitie/verduurzaming en incidentbestrijding
  4. Andere factoren, verschillen en overeenkomsten.

Bij de verdere uitwerking zal gebruik worden gemaakt van de door de betrokken veiligheidsregio’s opgestelde brandonderzoeksrapporten van verschillende casussen waaronder het onderzoek naar de brandoorzaak en het brandverloop van de brand in Presikhaaf in Arnhem.