Natuurrampen kosten verzekeraars miljarden

Natuurrampen hebben verzekeraars vorig jaar naar schatting 120 miljard dollar gekost. Dat blijkt uit een rapport van de Munich Re, een van de grootste herverzekeraars ter wereld. Volgens beleidsadviseur Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars is het verband tussen de schade en de klimaatverandering evident, zo blijkt uit een gesprek met BNR Radio.

Het Duitse concern, dat als verzekeraar voor verzekeraars optreedt, waarschuwde daarbij dat de verzekerde schade als gevolg van natuurgeweld de afgelopen jaren gestaag toeneemt en regelmatig meer dan 100 miljard dollar per jaar bedraagt. ‘Het valt niet te ontkennen dat klimaatverandering de drijvende kracht is achter de verliezen door natuurrampen’, verklaarde Ernst Rauch, hoofdklimaatwetenschapper bij Munich Re.

De totale economische schade van natuurrampen ligt ook veel hoger dan de verzekerde schade en kwam vorig jaar uit op zo’n 270 miljard dollar. Dat is minder dan het rampjaar 2021 toen de totale schade 320 miljard dollar bedroeg.

Limburg

‘Extreem weer is iets van alle tijden, storm is traditioneel de grote schadepost. Maar de laatste jaren zien we andere oorzaken met enorme schade, zoals de hagelstorm in 2016, met 667 miljoen euro schade, en de overstromingen in Limburg in 2021, met 210 miljoen euro schade.’

Volgens Brinkman houden verzekeraars ook steeds meer rekening met natuurrampen. ‘Als schadeverzekeraars in Nederland zijn we prima in staat om inbraken, regenbuien en brand op te vangen. Maar natuurrampen zijn zo groot, die moeten we weer gaan herverzekeren.’

Klimaatmonitor

Maar het is belangrijk dat verzekeraars weten wat er gaan komen. Daarom zijn klimaatscenario’s belangrijk voor verzekeraars. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars een eigen klimaatmonitor, daarnaast hanteert het verbond de klimaatrapporten van het KNMI. ‘Een aantal jaar geleden hebben we dat doorgerekend, toen al werd duidelijk dat in het meest extreme scenario de schade gaat verdubbelen. De wetenschap verandert, en KNMI komt met nieuwe scenario’s die we ook gaan doorrekenen. Ik kan je vertellen dat het niet minder gaat worden.’

Over het algemeen betekent een hogere schadelast ook een hogere premie. Maar dat gaat niet altijd op, zegt Brinkman. ‘Er is nog best veel mogelijk, we hebben hier een uitstekende waterveiligheid met het Delta-programma en de ruimte die we aan de rivieren geven. Maar mensen kunnen ook zelf veel doen. Huizen in Limburg waarvoor preventieve waren genomen, hadden 20 tot 50 procent minder schadelast.’

VS, Pakistan

De orkaan Ian, die in september het westen van de Amerikaanse staat Florida trof, was verreweg de duurste natuurramp in 2022. Volgens Munich Re bedroeg de schade zo’n 100 miljard dollar, waarvan zo’n 60 miljard dollar verzekerd was. De Duitse herverzekeraar verklaarde daarbij dat het nog te vroeg is om een schatting te maken van de schade van de winterstorm Elliott, die tijdens de kerstweek over grote delen van de VS en Canada raasde.

De ernstige overstromingen in Pakistan waren de grootste humanitaire ramp van het jaar. Daarbij kwamen zeker 1700 mensen om het leven. De directe verliezen worden geschat op minstens 15 miljard dollar, waarvan bijna niets verzekerd was. Tijdens de klimaattop in Egypte, die in november werd gehouden, kwamen de deelnemende landen overeen om een wereldwijd schadefonds op te richten voor landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Bron BNR