Nationaal Schadeloket Intermediairs (NSI) van start met Flyct en Schadehulp Expertisediensten als strategische partners

Alle vormen van schadehulp onder één dak. Dat is wat branchevereniging CFD en kennisinstituut Stichting ODIN willen bereiken met het nieuwe Nationaal Schadeloket Intermediairs. Dit gespecialiseerde loket helpt assurantie advieskantoren met het professioneel afwikkelen van schades van hun klanten die vanwege hun complexiteit of anderszins extra aandacht vragen.

Via het Nationaal Schadeloket Intermediairs (NSI) kunnen intermediairs allerlei schades centraal aanmelden voor behandeling door gediplomeerde en gecertificeerde experts. Hiermee garandeert het intermediair de best mogelijke belangenbehartiging voor zijn klant. Op de website nationaalschadeloketintermediairs.nl zijn aparte aanmeldopties beschikbaar om verschillende soorten schades te melden: auto, brand, buitenland, letsel, reis en overige schades. Het NSI heeft letselschadebedrijf Flyct (ontstaan uit de fusie tussen Korevaar Van Dijk en Europrotector) geselecteerd als strategisch partner voor letselschades; voor andere soorten schades is Schadehulp Expertisediensten de strategische partner geworden.Beide bedrijven hebben een zeer uitgebreide ervaring met alle vormen van schadehulp, bieden een landelijke dekking van deskundigen, werken met NIVRE experts en zijn aangesloten bij diverse keurmerken