Meer bedrijven naar rechter om hun verzekeringsclaims betaald te krijgen

De Mactavish Litigation Claims Index is in 2022 naar een nieuw hoogtepunt gestegen, omdat meer bedrijven naar de rechter zijn gestapt om hun verzekeringsclaims betaald te krijgen. De Claims Index, die gegevens gebruikt over de frequentie van claims bij de High Court als maatstaf voor de bereidheid van verzekeraars om uit te betalen voor verzekeringsclaims, steeg in 2022 met 14% met 82 bedrijfsmatige  verzekeringsrechtszaken die tegen verzekeraars werden aangespannen.

De index werd geïntroduceerd vanwege de wijdverbreide bezorgdheid dat verzekeraars een steeds agressievere aanpak hanteren bij het betalen van claims.Naarmate de verzekeringsmarkt in 2019 verhardde,deed  de houding van verzekeraars ten opzichte van claims hetzaelfe, waarvan er veel om technische redenen werden afgewezen .Dit beeld werd grotendeels bevestigd door gegevens van de index, waaruit blijkt dat de stijging van de verzekeringspremies vanaf 2019 gepaard ging met een stijging van het aantal verzekeringsclaims dat door verzekeraars werd afgewezen en voor de rechter belandde.

Vorig jaar was er een stijging in productaansprakelijkheid en professional neglicence De twee grootste gebieden met een toename in rechtszaken waren echter bedrijven die Covid Business Interruption-claims indienden en vliegtuigmaatschappijen die hun verzekeraars aanklaagden voor het niet betalen van claims in verband met het verlies van vliegtuigen in Rusland na de invasie van Oekraïne.

De gegevens, die claims bijhouden waarbij de 20 grootste verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn, registreerden vier Russische luchtvaartclaims in 2022 en zeven Covid BI-claims. De Covid BI-claims omvatten rechtszaken door restaurantketen Pizza Express en een groep voetbalclubs uit de Premier League, waaronder Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur.

Hoewel beide rechtszaken aanzienlijk waren in 2022, zal dit waarschijnlijk in het niet vallen bij de juridische claims van dit jaar. Twintig Russische luchtvaartclaims werden ingediend op 23 februari van dit jaar, de eenjarige verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne. De golf van claims die op één dag werden ingediend was geen toeval, aangezien veel verzekeringscontracten vereisen dat het vliegtuig een jaar zoek moet zijn geweest voordat er een claim kan worden ingediend.

Wat betekent dit voor riskmanagers?De stijging van de index suggereert dat verzekeraars een harde houding blijven aannemen ten aanzien van schade-uitkeringen, een kenmerk van de ‘harde markt’ die de sector sinds 2019 doormaakt. Bruce Hepburn, chief executive Mactavish, zegt: “De omvang van het probleem waarmee verzekeraars en hun klanten worden geconfronteerd, mag niet worden onderschat. Als je een verzekeringsproduct koopt, verwacht je beschermd te zijn tegen verlies, niet blootgesteld te worden aan verdere kosten. Het aantal rechtszaken dat tegen verzekeraars wordt aangespannen, mag niet onderhevig zijn aan een oneindige inflatie, aangezien er weinig of geen bewijs is dat het onderliggende aantal verzekeringsclaims stijgt.”

“Veel van deze geschillen zouden gewoon niet voor de rechter moeten komen. Als je een verzekeringsproduct koopt, verwacht je beschermd te zijn tegen schade, niet blootgesteld te worden aan verdere kosten en vertraging als je probeert terugbetaald te worden. Het proces van het indienen van een verzekeringsclaim moet op consensus gebaseerd zijn, niet op tegenspraak.”

Hoe kunnen risicomanagers het risico op onbetaalde claims verminderen? Vóór 2019 was het aantal commerciële verzekeringsclaims dat uiteindelijk elk jaar voor de rechter kwam relatief stabiel, rond de 30 juridische claims per jaar. Sindsdien heeft de index echter een dramatische toename van het aantal rechtszaken gezien, waarbij het aantal ingediende zaken elk jaar is gestegen tot het huidige aantal van 82, een zeer zorgwekkende trend.H epburn zei: “Wat de markt moet zien is een dramatische daling van onze Index, naar de aantallen die we voor 2019 registreerden.

“Terwijl de index hoog blijft, of erger nog blijft stijgen, is er maar één conclusie te trekken. Verzekeraars geven voorrang aan hun eigen belangen boven die van hun klanten en bouwen hun balans op ten koste van klanten die gedwongen worden verklaringen bij de rechtbank aan te vragen om hun schade vergoed te krijgen. De gegevens die onze schade-index oplevert, zijn echt zorgwekkend. Het moet worden gezien als een duidelijke waarschuwing aan bedrijven dat het kopen van verzekeringen ‘van de plank’ niet werkt, vooral wanneer verzekeraars agressief zijn in hun interpretatie van polisvoorwaarden en steeds meer claims afwijzen.”