“Limiet van 130 km leidt tot grotere kans op dodelijk ongeval”

De kans dat er doden vallen bij een groot ongeval op de snelweg neemt toe naarmate de maximumsnelheid hoger is. Op 130-km-wegen vielen één of meer dodelijke slachtoffers in 10,4% van de ongelukken met lichamelijk letsel in 2015. Dat was 7,5% op wegen met een maximumsnelheid van 120. Op 100-km-wegen liep slechts 1,7% fataal af.Dit blijkt uit een analyse van de Volkskrant van de door de politie geregistreerde ongelukken in de afgelopen drie jaar. “Hieruit valt niet met zekerheid te concluderen dat 130-trajecten onveiliger zijn, maar wel laten de data zien dat ongelukken op trajecten met een hogere snelheidslimiet relatief vaker dodelijk aflopen. Ook in 2014 en 2013 is dit patroon waar te nemen”, aldus de Volkskrant- journalisten

De cijfers onderschrijven de theorie dat ongelukken bij een hogere snelheid leiden tot ernstiger lichamelijk letsel. Wie 120 of 130 rijdt en op een paal of andere weggebruiker botst, moet een veel hardere klap incasseren dan wie met 100 kilometer per uur in een ongeluk terechtkomt. Of zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in 2012 constateerde: “Naarmate de snelheid hoger is, resulteert een botsing in ernstiger letsel.”

Verkeershoogleraar Bert van Wee van de TU Delft beaamt de conclusies van de Volkskrant. “Dit resultaat verbaast me geenszins.’Hij werkte in 2011 mee aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar de te verwachten effecten van de snelheidsverhoging. De kans op ongevallen én op een ernstiger afloop neemt toe, zegt hij. “Op basis van een literatuurstudie was onze verwachting dat 1 km per uur harder rijden leidt tot 3 tot 4% meer kans op dodelijke ongevallen.”

In het politieke debat over de wenselijkheid van ‘130’ is de stelling dat harder rijden tot ernstiger letsel leidt niet eerder met statistieken onderbouwd. Uit de BRON-data blijken duidelijke verschillen. In 2015 liepen op 130-km-wegen 26 van de 250 ongelukken met fysiek letsel fataal af, op 120-km-wegen was dit het geval bij 29 van de 387 ongelukken en op 100-km-wegen bij 6 van de 352 ongevallen. In 2014 was ‘130’ relatief even dodelijk als ‘120’. Het jaar daarvoor stak ‘130’, net als in 2015, uit boven 120- en 100-km-wegen.

Rijkswaterstaat voorspelde in 2011 dat de snelheidsverhoging ‘zonder maatregelen’ zou resulteren in ‘3 tot 7 meer doden’ en ’17 tot 34 meer ernstig gewonden’. Toch gaf het rapport groen licht voor de invoering van ‘130’, mits die gepaard ging met extra veiligheidsmaatregelen. Sinds 2012 is het aantal 130-km-wegen uitgebreid van 46%t van de snelwegen tot ruim 60% per april dit jaar.

 

Bron Volkskrant