Kirsten Maes wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

 

Kiesten Maes/Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’.Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In mei 2015 heeft de stichting een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per vakgroep kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Ook voor 2016 zal door de stichting opnieuw een scriptieprijs worden uitgeschreven.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 6 juni jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. K.L. Maes en haar vakgroep, het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’ heeft als subtitel ‘Een onderzoek naar het bestaan, de omvang en de wenselijkheid van een zorgplicht van secundaire, private partijen jegens bezoekers van openbare ruimten’. Haar scriptie werd onder andere gekozen vanwege de originaliteit, de uitgebreide jurisprudentiestudie en de relevantie voor de positie van een slachtoffer in de personenschadepraktijk.