Indexering Letselschade Richtlijnen per 1 januari 2018

 

Per 1 januari 2018 zijn, op de Richtlijn Kilometervergoeding en Licht letsel na, de normbedragen van alle Richtlijnen gewijzigd.  De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. Jaarlijks wordt bezien of de richtlijnen moeten worden geïndexeerd, aldus De Letselschade Raad.

Richtlijn Ziekenhuis- / revalidatiedaggeldvergoeding

De Normbedragen zijn per 1 januari 2018 gewijzigd:

Ziekenhuisdaggeldvergoeding  € 30,00

Revalidatiedaggeldvergoeding € 15,00

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp 

Normbedragen huishoudelijke hulp per week 

  • een week wordt gelijkgesteld aan zeven dagen
  • per 1 januari 2018 zijn de bedragen gewijzigd, als volgt:

licht tot matig beperkt         zwaar beperkt

alleenstaande                                                           € 69,00                       € 137,00

2-persoonshuishouden                                             € 91,00                       € 181,00

gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar    €171,00                       € 342,00

gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar  € 148,00                         € 295,00

Uurtarief na 3 maanden       €      9,50

De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid

De normbedragen zijn per 1 januari 2018 gewijzigd:

Categorie                                                                  Normbedrag in 2018

Eigen woning met tuin –  alle onderhoud                         €  1,197,00

Eigen woning met tuin –  weinig onderhoud                    €      599,00

Eigen woning zonder tuin –  alle onderhoud                     €      778,00

Eigen woning zonder tuin – weinig onderhoud                €       299,00

Huurwoning met tuin –  alle onderhoud                            €     599,00

Huurwoning met tuin – weinig onderhoud                        €      299,00

Huurwoning zonder tuin – alle onderhoud                        €     390,00

Huurwoning zonder tuin –  weinig onderhoud                    €    150,00

 

De Letselschade Richtlijn Studievertraging

De bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 25,00. De per 1/1/2018 geldende bedragen zijn als volgt.

Categorie                               Normbedrag in 2018

basisschool                            €   6.025,00

vmbo en lbo                           € 13.850,00

havo, mbo en vwo                 € 16.850,00

hbo en wo                              € 20.450,00

Per 1 januari 2019 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De volledige teksten van de richtlijnen en een historisch overzicht van alle normbedragen zijn te vinden op www.deletselschaderaad.nl.