De Letselschade Raadsdag op 17 november a.s. in teken van 10 jaar GBL

Op donderdag 17 november 2016 vindt de achtste Letselschade Raadsdag plaats in Amersfoort. Dit jaarlijkse letselschade-event staat dit jaar in het teken van het 10-jarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).”Reden voor een feestelijke Raadsdag met tal van prominente sprekers”, vindt organisator De Letselschade Raad. “Met elkaar kijken we terug op het verleden; daarnaast blikken we – minstens zo belangrijk! – vooruit naar de toekomst van de GBL en van de letselschadebranche”, aldus de organisator. Het evenement begint om 10.00 (ontvangst vanaf 09.30) en wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel. Plaats van handeling is dit jaar de Veerensmederij aan de Soesterweg 330 in Amersfoort.

In de ochtend staan drie inleidingen op het programma, waaraan onder meer wordt meegewerkt door prof. mr. Ivo Giessen, hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en programmaleider van UCALL (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law). Drs. Wim Deetman, voormalig Minister van Onderwijs en burgemeester van Den Haag, trapt af met een terugblik op het ontstaan van De Letselschade Raad, de organisatie aan wiens wieg hij heeft gestaan. Aansluitend spreekt prof.mr. Maurits Barendrecht, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg, over het ontstaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade, waarvan hij één van de founding fathers. Vervolgens staan er pitches op het programma rond het thema ‘Verdiensten 10 jaar GBL en wensen voor de toekomst’.

Voor de pauze spreekt Ko de Ridder, emeritus hoogleraar vergelijkend publiek management (Rijksuniversiteit van Groningen) die het onderzoek ‘De Letselschade Raad, een studie over subsidiëring en zelfregulering’ leidde, over de waarde van zelfregulering en vindt er een paneldiscussie plaats over de rol en taken van De Letselschade Raad.

Na de pauze gaat  Els Wesseling, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (Assurantiën), in op de rol van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening, waarvan zij  voorzitter is, en is er een presentatie van keynote speakerJoris Luyendijk, antropoloog en journalist en auteur van de bestseller het boek ‘Hoe het werkt’. Het officiële programma wordt afgesloten met een paneldiscussie rond het onderwerp ’10 jaar GBL en toekomst GBL’. Voor meer informatie en aanmelden: https://www.aanmelder.nl/raadsdag2016.