Aantal waterschades drie tot vijf keer zo hoog dan gemiddeld

Expertisebureaus, reconditionerings- en overige schadeherstelbedrijven maken al meer dan een week overuren als gevolg van de wateroverlast die de afgelopen periode meerdere regio’s van het land heeft geteisterd. Een ‘rondje langs de velden’ maakt duidelijk dat het aantal schademeldingen drie tot vijf keer hoger ligt dan gemiddeld. De meest getroffen regio’s zijn Brabant en Limburg, het oosten van het land en dit weekend de regio Rotterdam. Het gaat meestal op schades aan ondergelopen woningen, kelders en garages, maar ook veel winkels, bedrijven, gemeentehuizen, sportaccommodaties en parkeergarages kampten met de gevolgen van langdurige regenval en overtollig water. De omvang van de schade is divers: van kleine en middelgrote schades tot een miljoenenschades, zoals een complete dakinstorting als gevolg van wateraccumulatie. Volgens de geïnterviewden is de omvang van de schadelast op dit moment nog lastig vast te stellen, zeker omdat er de komende weken nog meer schades zullen worden gemeld.

Bij DEKRA Claims & Expertise  is het speciale calamiteitenprotocol in werking  getreden om de extra schades op te vangen. Volgens directeur Ronald Pols is er weliswaar sprake van een aanzienlijke verhoging van het aantal schadeclaims, maar valt de omvang  gezien de TV-beelden nog enigszins mee. Dat is ook de reactie die hij van veel opdrachtgevers heeft gehoord. Hij verwacht dat het aantal claims de komende periode zal toenemen, mede doordat veel kleinere schades momenteel nog in het herstelnetwerk zitten.”

CED meldt dat de wateroverlast in de eerste week geleid tot ca 50% extra (water)schades. “Dit percentage zal de komende weken gaan toenemen. Nu worden door reconditioneringsbedrijven voornamelijk drogers geplaatst. Na het drogingsproces van enkele weken zal meer gevolgschade merkbaar worden”, aldus CED dat de stroom aan schade zegt te hebben opgevangen door de inzet van haar  flexibele schil in combinatie met aantal zaterdagen overwerk door onze medewerkers. “Tevens kunnen veel van dergelijke schade via video expertise behandeld worden.” ‘Schadeherstelpoot’ spreekt van ‘52% meer schades dan gangbaar’. Ook MultiHerstel verwacht dat de schades de komende weken zullen blijven toenemen. “We merken verschillen in de administratieve verwerking en het doorgeven van de schades en adviseren om de schades zo snel mogelijk door te zetten om een schadestop toe te passen en de kosten beperkt te houden.”

Reconditionering

Bij Dolmans Calamiteiten Diensten zijn de afgelopen week  vier keer zoveel schades ontvangen in de getroffen regio’s Nijmegen, Venlo en Eindhoven. “Met name particulieren hebben schade opgelopen aan de opstal en inboedel. De omvang is nu nog niet helder; opnames lopen nog en schadeomvang moet vaak nog worden vastgesteld. We hebben de schades opgevangen door de inzet van managers en medewerkers vanuit het hele land. Iedereen veel extra werk verzet en er zijn tot ’s avonds laat nog schades opgenomen. Er is water verwijderd en drogers zijn geplaatst. We beschikken over een aparte calamiteitenpoule voor de inzet van droogapparatuur, die voor een zeer groot deel is ingezet.”

RGN spreekt zelfs van ‘minimaal vijf keer zoveel schades’ dan op een gemiddelde werkdag. Het gaat volgens tientallen extra opdrachten per dag.  De toestroom van opdrachten was op een gegeven moment zo groot dat ik heb moeten inspringen bij het inboeken van de opdrachten. Door onze landelijke dekking hebben RGN-bedrijven in de schadevolle gebieden een beroep kunnen doen op de collega’s uit andere delen van het land die het minder extreem druk hadden.”

Datzelfde was het geval bij BELFOR. Daar konden de vestigingen in Heerlen en Rotterdam een beroep doen op de collega’s in Alkmaar en Weesp. “In Heerlen kwamen binnen 24 uur 80 schademeldingen binnen. In totaal is er sprake van minimaal een verdrievoudiging”, meldt manager marketing & sales Patrick Neeleman. “We zijn al dagend ruk met leegpompen van panden, het beredden van inboedels en inventarissen en het plaatsen van droogapparatuur. Als BELFOR hebben we het voordeel hiervoor veel apparaten in voorraad te hebben, zodat we geen ‘nee’ hebben moeten verkopen. Omdat we het zelf zo druk hebben, konden we echter niet tegemoet komen aan het verzoek van onze Duitse en Franse collega’s om mankracht en materiaal beschikbaar te stellen voor schadebereddende werkzaamheden in die landen, die eveneens met grote wateroverlast kampen”, aldus Neeleman,  die het een bijzondere ervaring noemt dat medewerkers met bootjes door de straten in Limburg hebben gevaren om bij de schadelocatie te komen.

Marianne Amahorseya, account manager bij Polygon, noemt de omstandigheden rond de  huidige wateroverlast anders dan voorheen. “Normaliter is er één grote periode van neerslag en kun je na een dag of hooguit twee dagen de drogings- en befreddingswerkzaamheden in gang zetten. De afgelopen anderhalve week  heb je met meerdere calamiteiten achter elkaar te maken in verschillende delen van het land. “ Bij Polygon hebben ze de afgelopen 1,5 week 150 à 200 extra schadeopdrachten ontvangen Dat vangen we zoveel mogelijk op met eigen mensen, maar soms moet je wat extra ‘handjes’ van buiten inhuren.  Vanwege onze enorme voorraad aan droogapparatuur hebben we, in tegenstelling tot sommige van onze collega’s, tot dusver alle gedupeerden meteen kunnen helpen. We worden overstelpt met bedankjes”, aldus Amahorseya, die zegt te verwachten dat de komende periode het aantal opdrachten verder zal toenemen. “Veel mensen die zelf het water uit hun woning hebben verwijderd, hebben een grote kans dat zij later alsnog schade hebben doordat het vocht in muren en vloeren is getrokken.”