Eén van de acht medewerkers pleegt een vermogensdelict

Bij bedrijven pleegt gemiddeld één van de acht medewerkers een vermogensdelict. Die conclusie is volgens Schalke & Partners Onderzoeks- en Adviesbureau te trekken uit onder meer de cijfers die de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie over 2015.Vorig jaar werden er 862.230 Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) afgegeven. Hiervan hadden 133.694 personen een strafblad, maar was dat geen belemmering voor de afgifte van de VOG. “Men kan hieruit concluderen dat 15,5% van de bevolking een strafblad heeft”, aldus Schalke & Partners, volgens wie 60% van de mensen met een strafblad deze heeft gekregen voor een vermogensdelict. Het gespecialiseerde onderzoeks- en adviesbureau heeft fraude-indicatoren opgesteld aan de hand waarvan bedrijven mogelijke gevallen van diefstal of interne fraude binnen hun bedrijf eerder kunnen signaleren. Het betreft indicatoren met betrekking tot aan- en afwezigheid van medewerkers, gedrag, administratie en privé financiering.