Nog geen derde Britse huizenkopers kijkt naar overstromingsrisico

Minder dan een derde van de Britse huizenkopers doet voorafgaande aan de koop een onderzoek naar het overstromingsrisico. Zij vinden de parkeergelegenheid in en om de nieuwe woning (33%) belangrijker dan de kans op een overstroming (28%), zo blijkt uit onderzoek van het Britse verbond van verzekeraars ABI. omdat één van de zes woningen in Engeland en Wales zich bevinden  is een risicovol gebied voor overstromingen (aan zee of rivieren)  adviseert de verzekeraarsorganisatie makelaars en eigenaren van woningsites meer informatie te verstrekken over het overstromingsrisico, bijvoorbeeld door dit aan te geven volgens een stoplichtmodel: rood gevaarlijk, oranje minder gevaar, groen geen gevaar). Overstromingen vormen in Groot-Brittannië een sterk groeiend risico.