Ledverlichting kan brandrisico verhogen

 

Energiebesparende maatregelen staan tegenwoordig redelijk bovenaan de investeringslijsten. Een veel genomen maatregel om energie te besparen wordt gevormd door bijvoorbeeld de bestaande verlichting te vervangen door LED verlichting of te vervangen door de zogenaamde retro-setjes. Daarbij wordt de bestaande Tl-armatuur omgebouwd naar een Tl-armatuur waarin een led lamp kan worden geplaatst. Als op grote schaal wordt overgegaan naar LED verlichting zal je normaal gesproken verwachten dat het brandrisico kleiner wordt, omdat er minder vermogen wordt opgenomen. Helaas is dit niet altijd het geval, meldt Burghgraef van Tiel & Partners in haar nieuwsbrief.  Door LED verlichting toe te passen kan het brandrisico juist worden vergroot. Dit kan komen doordat er netvervuiling ontstaat. Netvervuiling ontstaat door niet-lineaire belasting van het energienet. Dit wordt vooral veroorzaakt door toepassing van vermogens-elektronica en LED verlichting met een lage Power Factor.

Preventie advies

Met een Power Quality meting kan de mate van netvervuiling inzichtelijk worden gemaakt en kunnen, als dat nodig is, passende maatregelen worden getroffen. Ons preventie advies:
•    Voer na grootschalige overgang naar LED verlichting een Power Quality meting uit. Deze meting kan ook worden gecombineerd met de NEN 3140 keuring. Onze partners, te weten Keuring Service Nederland, Inspexx en Van der Heide kunnen zowel de meting als de keuring uitvoeren.
•    Zorg ervoor dat de Power Factor minimaal 0,9 is, zodat te hoge stromen (waardoor brand kan ontstaan) worden voorkomen.
•    Schaf LED armaturen aan met elektronische voorschakeling (harmonische filters).
•    Schaf uitsluitend LED’s aan met een externe driver. LED’s van enkele Watts met een ingebouwde driver hebben veelal een te lage Power Factor.
•    Gebruik bij voorbaat geen retro-setjes, ook omdat de bestaande CE markering hierdoor komt te vervallen.