Wijzigingen in samenstelling NARIM-bestuur

Tijdens de ALV van 19 maart jl.  hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het NARIM-bestuur. Bestuursleden Rosalie André en Lea Lelijveld van Cingelshouck traden af terwijl Paul Brons en Joost Knoppers toetraden.

V.l.n.r. Lea Lelijveld van Cingelshouck, Rosalie André, Paul Brons en Joost Knoppers

 

Het aftreden van Rosalie André was op voorhand bekend. Zij en de vorig jaar afgetreden penningmeester Mark Hilhorst zijn tijdens de ALV vervangen door Paul Brons (Head Group Insurances bij Rabobank) en Joost Knoppers (Risk & Insurance Manager bij PON Holdings B.V.). Wat Joost heeft gemotiveerd om een bestuursfunctie te accepteren? “Ik vind het erg leuk om toe te treden tot het NARIM-bestuur en hoop de komende tijd mijn steen te kunnen bijdragen aan het verbinden van mijn vakgenoten!”
En Paul? “De verzekeringswereld is people’s business, waarbij contacten en netwerken belangrijk waren, zijn en blijven. Dat is een belangrijke factor in mijn werk en ik vind het ook belangrijk dit breder uit te dragen. Daarom heb ik me aangemeld als bestuurslid van NARIM.”

 

Afscheid Lea Leljveld
Na de installatie van Paul en Joost en het afscheid van Rosalie nam voorzitter Albert van Haastrecht het woord om aan te geven dat Lea Lelijveld van Cingelshouck – geheel onverwacht – ook haar bestuursfunctie neerlegde. Zij krijgt namelijk eind mei een andere, veelomvattende rol binnen NN.

Lea: “Twee jaar geleden ben ik met een speciale opdracht gestart bij NN en ik heb onder andere de mogelijkheden voor een captive onderzocht. Dit heeft geresulteerd in groen licht en ik zal samen met Ralph Mulder bij NN Re aan de slag gaan om de groepsverzekeringen te integreren. Er gaat veel op mij afkomen en dat verdient de volle aandacht. Daarom wacht ik niet tot de volgende ALV en geef ik graag een ander de kans om een rol in het bestuur op zich te nemen. Ik stel dan ook per direct mijn positie beschikbaar.”

Lea legt weliswaar haar bestuursfunctie neer, maar zal zich blijven inzetten om RIMAP in Nederland verder uit te rollen. Ze zal daarnaast ook haar taak in de organisatiecommissie van de FERMA in Madrid blijven vervullen.

Het bestuur bestaat momenteel uit voorzitter Albert van Haastrecht, penningmeester Rohini de Waard en bestuursleden Karina Broersen, Paul Brons, Darko Domic, Joost Knoppers en Hanneke van Oss.