‘De deskundige en het grijze gebied’ centraal op LRGD-Symposium; forse toegangskorting voor lezers Risk & Nieuwsbrief

Het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen organiseert op 24 november a.s. in Hotel Vianen (Van der Valk) in Vianen de volgende editie van zijn jaarlijkse symposium. Het kennis- en netwerkevenement voor de rechterlijke macht, advocatuur en door de rechter benoemde experts op uiteenlopende vakgebieden die betrokken zijn bij gerechtelijke procedures, staat dit keer in het teken van het thema: ‘De deskundige en het grijze gebied’. In de ochtend vindt een plenair programma plaats; na de lunch zijn er zes parallelsessies: één algemene en vijf voor de verschillende ‘Kamers’ van het LRGD: Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving’; Financieel Economisch, Mens en Medisch, Techniek en Varia en Informatisering en Automatisering. 

In een toelichting op het thema schrijft de LRGD: “De deskundige voert zijn onderzoek uit ter beantwoording van de in het benoemingsvonnis gestelde vragen. Vanzelfsprekend is de deskundige benoemd vanwege zijn vakgebied of specialisatie. Het onderzoek kan leiden tot niet expliciet tot het vakgebied behorende bevindingen of tot bevindingen die buiten de specifieke expertise, op basis waarvan de deskundige werd benoemd, liggen. In hoeverre moet de benoemende rechter daarmee op voorhand rekening houden? In hoeverre heeft de deskundige de vrijheid om zelf, dan wel met hulppersonen, deze grijze gebieden in het onderzoek te betrekken? Of moet het ‘grijze gebied’ per definitie als niet tot het onderzoek behorende worden afgedaan? Zijn het grijze gebieden?”

Programma
De programmaleiding is in handen van dr.mr. P. Vos, gastdocent van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, en tevens Decaan van de Leyden School of Law & Economics, en Mr. Ing. N.M. Keijser, Secretaris LRGD, die tevens het symposium zal openen met een korte introductie en welkomstwoord. Aansluitend zijn er presentaties
van mr. A.P. Meijboom (partner Kennedy Van der Laan) over ‘Het overtreden van de grenzen van deskundigheid’, mr. Clemens Roijackers (eindredacteur Letsel & Schade) over ‘Deskundige, hulppersoon en rechter: haperingen in de fasegewijze beoordeling’ en mr. Petra Dondorf (senior rechter en teamvoorzitter) over ‘Wie niet de goede vragen stelt, krijgt niet de goede antwoorden’.

In de middag zijn er verschillende parallelsessies bij te wonen.Dat zijn:

Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving

 • J.R. (Jurgen) Vermeulen (advocaat en partner bij Ten Holter Noordam Advocaten): ’Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijke deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure’;
 • F.A. (Frank) Mulder (advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen): ‘Inschakeling externe deskundige door de gerechtelijke deskundige in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure’;
 • R. de Boer (Ministerie van Infrastructuur en Milieu): ‘Grondeigendom en de nieuwe Omgevingswet’.

Kamer Financieel Economisch

 • B. (Bram) van der Meer MSc. FFE (directeur en eigenaar Van der Meer Recherchepsychologen): ‘De Recherchepsychologische Bijdrage aan het Proces van Waarheidsvinding’;
 • Rozekrans RA; (partner KPMG Forensic & Integrity): titel nog niet bekend.

Kamer Mens en Medisch

 • A.C. Hendriks (hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Leiden): ‘Mens en Medisch: wat is menselijk en wat is medisch?’;
 • P. Berkhout (De Arbodienst): titel nog niet bekend.

 

Kamer Techniek en Varia

 • H. (John)van den Elshout re (directeur Van den Elshout BV): ‘Valkuilen tijdens het onderzoek’;
 • G.W.N. Jol MSc (directeur EBMC Nederland BV) : ‘Het omgaan met complexe technische zaken, ondeskundige analyses, en woordenspelletjes’.

Kamer Informatisering en Automatisering

 • Prof .dr. ing. J.B.F. Mulder MScBA (directeur VIA Groep): ‘Deskundig zijn in falende ICT-projecten’;
 • dr.ir. J.L.G. Dietz (directeur Sapio en emeritus hoogleraar Informatiesystemen TU Delft): ‘Deskundig zijn in falende ICT-projecten’;
 • E. Hoekstra RFIN (hoofd Forensic & Dispute Services Grant Thornton): ‘Het voorkomen van opgelegde onderzoeksbeperkingen bij een (internationale) deskundigen opdracht’.
 • Algemeen
  dr. J. Koelewijn (directeur Financieel Denkwerk en hoogleraar Corporate Finance Nyenrode Business University): ‘Hoe om te gaan met ‘wat als vragen’;
  Mr. L.F.A. Husson (raadsheer Gerechtshof Den Haag): ‘Het deskundigenbericht als bewijsmiddel’.

Forse prijskorting

Het LRGD-symposium vindt op 24 november a.s. plaats in Hotel Vianen in Vianen. Het evenement begint om  10.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 10.00 uur) en wordt omstreeks 16.30 uur afgesloten met een netwerkborrel. Voor meer informatie over het symposium: https://lrgd.nl/node/3654. Daar is ook te zien welke PE-punten met deelname te verkrijgen zijn. Lezers van deze nieuwsbrief en andere bezoekers van de website van Risk & Business krijgen een fikse korting op de toegangsprijs. U betaalt 300 euro, excl. BTW. (ipv 385 euro). Voor aanmelden/inschrijven gaat u naar de website http://www.lrgd.nl/symposium en kies bij het veld ‘Organisatie/Prijs’ voor ‘overige deelnemers’. Vervolgens vermeldt u bij ‘Opmerkingen’: ‘Lezer Nieuwsbrief Risk & Business’.