Auto voert fraudelijst aan

Het meest gefraudeerd wordt er in ons land met autoverzekeringen. Bijna 60% van de inschrijvingen in het ‘frauderegister’ (Externe Verwijzing Register) van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) en 66% van de royementen door verzekeraars hebben betrekking op de automotive sector Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Fraudeurs gevangen in facts en figures’ van het CBV van het Verbond van Verzekeraars. Op ruime afstand volgt de brandbranche op de tweede plaats (18,7% resp. 15,1% en ‘aansprakelijkheid’ (5,6%/9,9%) op plek 3. ‘Reis’ is  goed voor 5,1% van de externe verwijzingen  en 2% van de royementen, gevolgd door zorg ((4,7%/0,7%), scheepvaart/transport (0,8%/0,6%), leven (0,2%/0,01%) en rechtsbijstand (0,2%2,2%).

De uitkomsten zijn gebaseerd op de bijna 15,8 miljoen claimregistraties in de eigen database, dat het CBV combineert met gegevens over ruim 17.500 personen die in het landelijk waarschuwingssysteem van verzekeraars staan – Het Externe Verwijzing Register (EVR) en de 12.785 royementen op initiatief van verzekeraars. Mede op basis hiervan werden in 2014 verzekeraars dagelijks gemiddeld 21 fraudeurs opgespoord  waarmee (ook dagelijks) 270.000 euro werd bespaard.” De precieze omvang van verzekeringsfraude is lastig vast te stellen, maar loopt in de honderden miljoenen euro’s. Door verzekeringsfraude is een gemiddeld huishouden jaarlijks vermoedelijk 100 euro meer aan premie kwijt dan nodig”, aldus het Verbond van Verzekeraar.

Mannen versus vrouwen
Mannen lichten vaker de verzekeraar op dan vrouwen. Van alle fraudeurs die geregistreerd staan, is bijna 70% man, een kwart is vrouw en de rest een rechtspersoon of onbekend.  Inzoomend op de verzekeringen waarmee het meest de hand wordt gelicht, zijn mannen bij motorrijtuigen bovengemiddeld vertegenwoordigd en bij vrouwen zien we hier een sterk omgekeerd beeld. Vrouwelijke fraudeurs negeren het moreel kompas vooral bij reisverzekeringen. Vooral bij brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen valt op dat vrouwen hun ‘fraudepiek’ gemiddeld tien jaar eerder bereiken dan mannen. Mannelijke fraudeurs gaan op zich al vroeg de fout in, maar worden zo’n tien jaar na de vrouwen opgenomen in het waarschuwingssysteem en zijn op hun veertigste ‘op hun slechtst’.

In absolute aantallen wonen de meeste fraudeplegers in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland – qua inwoneraantal ook de meest bevolkte provincies van Nederland. Kijkend naar het aantal frauderegistraties per 10.000 inwoners, draait dat beeld. Relatief gezien wonen dan in Flevoland (15,1 geregistreerde fraudeurs per 10.000 inwoners), Zuid-Holland (13,7) en Limburg (12,5) de meeste verzekeringsfraudeurs. Friesland is het ‘braafst’ (8,1), gevolgd door Zeeland en Gelderland.