Milieudefensie daagt Staat voor rechter om schonere lucht

Milieudefensie klaagt de Nederlandse staat aan voor het schenden van mensenrechten. De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.Gisteren is de dagvaarding verstuurd voor de rechtszaak voor gezonde lucht. “Nederland overschrijdt de wettelijke normen voor de luchtkwaliteit en schendt fundamentele mensenrechten door veel te weinig te doen tegen de luchtvervuiling. Die vervuiling veroorzaakt jaarlijks duizenden doden en tienduizenden ernstig zieken. Dat is onacceptabel”, zegt campagneleider mobiliteit, Anne Knol. De actiegroep eist voor de rechter dat de luchtkwaliteit binnen een half jaar overal voldoet aan Europese normen. Die worden nu nog op tientallen plaatsen overschreden.

Uit een meetcampagne van Milieudefensie blijkt dat Nederland in 2015 op 11 van 58 plekken in het land de Europese normen  voor stikstofdioxide overschreed. In de dagvaarding eist Milieudefensie dat Nederland stopt met het overschrijden van de normen. “Daarmee zijn we er nog niet”, licht Anne Knol toe, “De huidige normen zijn namelijk niet voldoende, die zorgen niet voor gezonde lucht. Deze rechtszaak is een principezaak. Wij willen voor iedereen schone lucht, die de gezondheid niet schaadt”.

Ook volgens de Gezondheidsraad zijn de huidige normen slecht voor de gezondheid. De raad adviseert de staatssecretaris van Milieu dan ook de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatiein wetgeving op te nemen. Die normen zijn twee keer zo streng als de nu geldende Europese normen. Anne Knol: “De overheid blijft willens en wetens met onze gezondheid marchanderen. Daarom vragen we de rechter nu om een oordeel.”