Economie groeit met 0,6% in tweede kwartaal 2016

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal 2016 met 0,6% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS. Het groeicijfer is hetzelfde als bij de eerste berekening gepubliceerd op 12 augustus jl.  De groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. De tweede berekening van het tweede kwartaal van 2016 heeft niet geleid tot aanpassingen in de kwartaal-op-kwartaalgroei van voorgaande kwartalen.Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 2,3%.

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 35.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De sterkste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening, vooral de uitzendbranche, met 23.000 en in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 14.000. De eerste berekening, op basis van op dat moment beschikbare informatie, kwam uit op een stijging van 38.000 banen in het tweede kwartaal.In het tweede kwartaal van 2016 waren er volgens de tweede berekening 101.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dat was bij de eerste berekening 104.000.