Cunningham Lindsey start met 360 graden virtual reality opnamen bij expertisewerk

 
Cunningham Lindsey is gestart met het vastleggen van de situatie op de schade- en/of ongevalslocatie met de 360 graden virtual reality opname als bijlage bij het expertiserapport. In een toelichting schrijft Cunningham Lindsey: “Een schade is voor een makelaar, verzekeraar of expert een zakelijk probleem. Een dossier is een mooie casus om op te lossen. Voor verzekerden of tegenpartijen gaat het echter om emotie. Een deel van een bedrijfspand is ingestort, containers zijn beschadigd of de grond is verontreinigd met olie. De experts communiceren over schades op zo’n manier dat ook de persoonlijke impact van een schade, en dus ook de urgentie, overkomt bij een makelaar en/of verzekeraar. “

Een schade-expert moet volgens CL dus veel meer kunnen dan schade berekenen en met alle partijen communiceren en afspraken maken. “Een expert moet ook alles exact weten te beschrijven. De experts schrijven hun rapporten op zo’n manier dat de lezer echt meegenomen wordt in wat er is gebeurd. De schadebehandelaar ziet het voorval voor zich, bijvoorbeeld de grote brand en kan de smeulende resten van een bedrijfspand bijna ruiken. Vaak illustreren mooie overzicht- en detailfoto’s de huidige expertiserapporten.”

Cunningham Lindsey gaat nu een stap verder om de lezer van het expertiserapport mee te nemen naar de schade- en/of ongevalslocatie. “De 360 graden camera’s zijn in gebruik genomen om op een locatie zowel 360 graden foto’s als video’s te kunnen maken als bijlage bij het expertiserapport. Een schadebehandelaar kan op zo’n manier meekijken met de expert. Wij maken het op deze manier mogelijk om écht mee rond te kijken in een fabriek, op een bouwterrein of in een haven. De expert kan met de virtual reality camera bij een eerste schade ter plaatse de overige risico’s in kaart brengen. De beelden zijn uitstekend te zien op een pc, laptop, smartphone en tablet.” De eerste opdrachtgevers krijgen een gratis virtual reality bril.