Zeeuws-Vlaanderen enige regio met economische krimp in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 groeide de economie in alle regio’s behalve in Zeeuws-Vlaanderen, waar 3% krimp was ten opzichte van een jaar eerder. Zeeuws-Vlaanderen had vergeleken met de periode voor corona wel een van de sterkst gegroeide economieën. In Haarlemmermeer gold het omgekeerde. Daar was de economie nog niet op het niveau van voor corona, maar was het groeipercentage in het derde kwartaal van 2022 het hoogste van alle regio’s. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers en het artikel De regionale economie 2021.

In de meeste regio’s lag de groei volgens de kwartaalraming in het derde kwartaal van 2022 tussen de 2 en 4% ten opzichte van een jaar eerder. Dat geldt ook voor de regio’s van Rotterdam, Den Haag en Utrecht (allen 3%). De Amsterdamse economie groeide sterker (6% procent) door toename van het toerisme.

De krimp in Zeeuws-Vlaanderen kwam door een afname van de productie van de industrie, die last heeft van de hoge energieprijzen. In de eerste twee kwartalen van 2022 groeide de economie van Zeeuws-Vlaanderen nog met ongeveer 10% ten opzichte van een jaar eerder. De economie van Haarlemmermeer groeide het sterkst in het derde kwartaal (10%) door het herstel van het vliegverkeer op Schiphol. Tijdens de coronacrisis in 2020 werd de economie in deze regio het hardst geraakt.

Haarlemmermeer nog niet op pre-coronaniveau

De meeste regio’s in Nederland zijn hersteld van de coronacrisis en zijn tussen de 4 en 8% gegroeid sinds 2019. De uitzonderingen zijn Haarlemmermeer, vanwege de verminderde activiteit op Schiphol, en Overig Groningen doordat er steeds minder gas gewonnen wordt. De economie van beide regio’s is 2% kleiner dan drie jaar geleden. Ondank de hoge energieprijzen in 2022, is de economie van Zeeuws-Vlaanderen 10% groter dan in 2019. Dit komt door de sterke groei van de industrie in de voorgaande twee jaar.

Naast Zeeuws-Vlaanderen groeide de economie de afgelopen drie jaar in nog vier andere regio’s tussen de 10 en 12%. In Midden-Limburg en Flevoland-Midden kwam de groei door de resultaten van de energiebedrijven. Hierbij speelt mee dat de economische impact van corona op de productie van elektriciteit relatief beperkt bleef, en dat in Midden-Limburg de productiecapaciteit in 2020 werd uitgebreid. Zuidoost-Noord-Brabant profiteerde van de resultaten van de industrie, waarbij het type industrie in die regio minder gevoelig bleek voor de economische neergang door corona. In Zuidoost-Utrecht kwam de groei door de resultaten van de bedrijfstak informatie en communicatie en de verplaatsing van een vestiging in de financiële dienstverlening.