Platform wil weg naar werk vereenvoudigen

Er is één loket in alle arbeidsmarktregio’s nodig, zodat werkzoekenden eenvoudiger hun weg naar werk vinden. Daar pleiten de deelnemers van het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) voor. Dit loket, ook wel ‘Werkhuis’ genoemd, moet duidelijk vindbaar en herkenbaar zijn als dé plek waar werkzoekenden naar werk worden geholpen.

Het platform, waarbij ook het Verbond van Verzekeraars is aangesloten, heeft vandaag het voorstel Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt overhandigd aan de vaste Kamercommissie SZW.

Ingewikkelde infrastructuur

De tekorten op de arbeidsmarkt nemen in alle sectoren toe. Werkgevers staan te springen om personeel. Tegelijkertijd willen duizenden mensen dolgraag aan de slag, maar krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. “Onze arbeidsmarkt is – met zijn publieke, private en sectorale infrastructuur – te ingewikkeld. Werkzoekenden en werkgevers kunnen elkaar niet eenvoudig vinden en (om- of bij)scholing vindt onvoldoende plaats. Dat vraagt een andere inrichting van onze arbeidsmarkt”, vindt het PTA. Naast het Verbond nemen ook de ABU, Cedris, de MBO Raad, NRTO en OVAL deel aan het platform.

Werkhuis is verkeersregelaar

In het PTA-voorstel is gekozen voor één loket, het Werkhuis, dat publiek wordt gefinancierd en zich richt op mensen die niet vanzelf de weg (zullen) vinden op de arbeidsmarkt.


De taken zijn duidelijk geformuleerd. Het Werkhuis geeft informatie, advies en wijst als een verkeersregelaar de weg op de arbeidsmarkt.Het Werkhuis is niet in één dag gebouwd, maar er is wel een duidelijke rolverdeling. Het Werkhuis voert niet uit, maar verwijst door naar publieke en private aanbieders voor bijvoorbeeld een re-integratie- of opleidingstraject.

In een interview in de Telegraaf vergelijkt Jurriën Koops van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) onze arbeidsmarkt met het wegennet. “Als dat verstopt is, moet je erin investeren om te zorgen dat het weer doorloopt.” De tijd van praten over hoe dat moet, is wat hem betreft wel voorbij.