Ingrid Thijssen (VNO-NCW) Verdere lastenverzwaringen kosten mkb de kop als we niet opletten’

Verdere lastenverzwaringen kosten het midden- en kleinbedrijf de kop als we niet opletten.’ Dat zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, vanmorgen in een interview met het Algemeen Dagblad. Hierin gaat Thijssen in op de economische recessie, de situatie in het bedrijfsleven en bijvoorbeeld de pleidooien om de lasten en het minimumloon verder te verhogen. Ook staat ze stil bij hoe we de stijgende armoede kunnen aanpakken.

Thijssen wijsr op de allerminst rooskleurige economische situatie met steeds verder oplopende kosten voor ondernemers en een teruglopende vraag van zowel huishoudens als vanuit het buitenland. “Als daar een nog hoger minimumloon of hogere belastingen bovenop komen dan gaat dat het midden- en kleinbedrijf de kop kosten. Ik ben daar echt bezorgd om. We zitten in een lichte recessie. De vraag is al verminderd en de kosten zijn enorm toegenomen en 75% van de mkb’ers kan die toegenomen kosten niet vertalen in hogere prijzen. Dat is heel zorgelijk. De inflatie blijft zo hardnekkig door de loonstijgingen, zowel de cao-lonen die dit jaar 7,5% stijgen én de stijging van het minimumloon”,  aldus Thijssen.

Minimumloon enorm gestegen in een jaar tijd

In het gesprek wijst Thijssen er ook op dat het minimumloon in één jaar van 1.725 euro naar 2.157 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2024 gaat. “Dat is een enórme stap.”  Ze wijst er verder op dat werkgevers de armoede ook willen aanpakken, maar dus heel gericht, zodat het echt de groepen die het nodig hebben bereikt. “We zijn allemaal bezorgd over armoede, dat zijn nu mensen in de bijstand maar óók mensen die werken. De mensen die niet werken moeten we aan werk helpen. Én we moeten zorgen dat werken echt veel meer loont in ons land. Mensen onder de armoedegrens moeten we gericht helpen. Niet iedereen geld geven omdat de energierekening stijgt, maar help mensen bijvoorbeeld via de gemeenten en de woningcorporaties.”

Lees hier het hele interview

Foto VNO-NCW