DNB start consultatie ‘Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars’

Op 24 juli 2023 is de consultatie van de “Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars” gestart. Marktpartijen kunnen tot en met 15 september 2023 reageren op deze consultatieversie van de Good Practice.

Deze Good Practice heeft als doel om de onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) staande verzekeraars handvatten te bieden bij de beheersing van het inflatierisico.

 Het inflatierisico voor verzekeraars is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van de impact van inflatie op de (markt)waardering van activa en verplichtingen.Sinds 2021 is de inflatie (flink) gestegen. Omdat inflatie de winstgevendheid en solvabiliteit van verzekeraars mogelijk negatief beïnvloedt, heeft DNB in 2022 bij een aantal verzekeraars onderzocht wat de gevolgen van hogere inflatie op de solvabiliteit van verzekeraars is en hoe het inflatierisico wordt beheerst. DNB heeft de observaties uit dit onderzoek opgenomen in de geconsulteerde Good Practice.

De consultatie is via deze link te vinden.

Reacties op deze consultatie kunnen worden gestuurd naar DNB naar consultatie@DNB.nl onder vermelding van “Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars”. De deadline voor het insturen van reacties is 15 september 2023. Consultatiereacties worden na afloop van de consultatieperiode gepubliceerd op de website van DNB. De reacties worden anoniem gepubliceerd tenzij wordt aangegeven dat de reactie onder vermelding van naam en/of organisatie kan plaatsvinden.

Ook voor vragen kan contact worden opgenomen met DNB via consultatie@DNB.nl. Vermeld in de onderwerpregel “Good Practice beheersing inflatierisico verzekeraars”.