2023 Benefits Trends Survey WTW: Stijgende kosten beïnvloeden arbeidsvoorwaardenstrategie van bijna helft Nederlandse bedrijven

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland (40%) geeft aan dat de stijgende kosten invloed hebben op hun strategie voor arbeidsvoorwaarden. Toch blijft investeren in arbeidsvoorwaarden een belangrijke prioriteit, aangezien bedrijven worstelen met het aantrekken en behouden van talent. Dat blijkt uit de 2023 Benefits Trends Survey van WTW

Vergeleken met twee jaar geleden zijn zorgen over stijgende kosten toegenomen. Het is nu de nummer drie van de belangrijkste factoren die invloed hebben op de arbeidsvoorwaardenstrategie, terwijl het in 2021 niet eens in de top zes stond. Concurrentie om talent is de nummer twee belangrijkste kwestie voor werkgevers in 2023, 82% van de bedrijven noemt dit als een factor die invloed heeft op hun arbeidsvoorwaardenstrategie. Slechts een derde van de organisaties (35%) vindt dat hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket effectief of zeer effectief is in het aantrekken en behouden van belangrijk talent.

Als gevolg hiervan is een belangrijk aandachtspunt voor bijna de helft van de bedrijven (46%) ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voldoen aan de behoeften van alle medewerkers, de helft (51%) richt zich op de kosten van de regelingen.Het vinden van een balans tussen het aanpakken van deze tegenstrijdige kwesties kan een uitdaging zijn. Werkgevers verwachten dat kosten de komende twee jaar een grote uitdaging zullen vormen voor hun arbeidsvoorwaardenbudgetten. 60% maakt zich zorgen over de aanhoudende hogere inflatie, terwijl 46% een impact verwacht van de verzwakkende economie en de huidige marktomstandigheden.

Om kosten te besparen heeft meer dan de helft van de werkgevers (58%) actie ondernomen om de voorwaarden van leverancierscontracten te verbeteren, terwijl 73% van plan is om actie te ondernemen. Een derde van de bedrijven (32%) heeft actie ondernomen om ve’schillende diensten in één pakket van één leverancier te bundelen, terwijl 36% dit van plan is. 15% van de bedrijven in Nederland heeft extra financiering voor arbeidsvoorwaardenprogramma’s veiliggesteld, terwijl een kwart (25%) dit van plan is.

Voor sommige werkgevers is het vermin’eren van het aantal arbeidsvoorwaarden de enige optie als reactie op de stijgende kosten. 13% van de werkgevers heeft ervoor gekozen om de generositeit van hun arbeidsvoorwaardenprogramma’s in het algemeen te verminderen, terwijl 15% dit van plan is. Raymond Wammes, Senior Consultant bij WTW, zegt: “De huidige staat van zowel de economie als de arbeidsmarkt plaatst werkgevers in een precaire positie bij het bepalen hoe ze de concurrentie om talent kunnen winnen en om kunnen gaan met de stijgende kosten van diensten, terwijl de budgetten krap blijven.” “Het is een delicate balans tussen het stroomlijnen van arbeidsvoorwaarden om kosteneffectiever te worden, terwijl de focus blijft liggen op gepersonaliseerde arbeidsvoorwaarden die zijn afgestemd op de individuele behoeften van het personeelsbestand. Dit vraagt om een optimalisatie van het pakket van arbeidsvoorwaarden. Dit is vooral uitdagend wanneer medewerkers steeds uitgebreidere arbeidsvoorwaarden eisen die belangrijke gebieden van inclusief welzijn, levensstijl en financiële bescherming ondersteunen en tegelijkertijd milieubewust en sociaal bewust zijn. Werkgevers willen er niet op achteruit g