WTW: Bedrijven herschikken hun toeleveringsketens, maar bedrijfsschadeverzekering vormt een ‘flinterdunne lappendeken’

COVID-19 veroorzaakte een domino-effect in wereldwijde productie- en logistieke netwerken. Het leidde tot tekorten aan grondstoffen en onderdelen, vertragingen in de scheepvaart, havenblokkades en zelfs een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Leveringsketens konden zich niet aanpassen aan enorme schommelingen in de consumentenvraag. Deze systemische uitdaging maakte noodplannen onbruikbaar en zette bedrijven ertoe aan hun toeleveringsketens van de grond af opnieuw op te bouwen. De ervaring heeft een vraag naar relevante bedrijfsschadedekking gecreëerd, volgens het Global Supply Chain Risk Report 2023 van WTW.

In het recente onderzoek werden besluitvormers op het gebied van supply chain-risico’s ondervraagd bij grote bedrijven over de hele wereld die actief zijn in acht belangrijke sectoren. De meeste hebben grotere schades geleden dan verwacht tijdens de crisis in de toeleveringsketen, velen zijn nog aan het herstellen en de meesten proberen hun veerkracht te vergroten door de complexiteit van de toeleveringsketen te verminderen, zo bleek uit het onderzoek.

Enkele uitkomsten:

o   65% van de respondenten zei dat de schades in verband met de toeleveringsketen de afgelopen twee jaar groter of veel groter waren dan verwacht, hoewel 58% zei dat de gevolgen voor de verkoop van korte duur waren;83% heeft veranderingen aangebracht in de toeleveringsketen, waarvan 18% zijn aanpak volledig heeft veranderd. 58% is van plan de komende twee jaar aanzienlijke veranderingen door te voeren;

o   73% zegt dat de onwil van leveranciers om commerciële informatie te delen volledige transparantie van de toeleveringsketen bemoeilijkt;

o   89% vindt verzekering van toeleveringsrisico’s ‘cruciaal’ of ‘noodzakelijk’, maar 80% zegt dat hun gebrek aan dekking een ernstige uitdaging vormt;

o   Slechts 17% van de respondenten heeft een specifieke verzekering voor bedrijfsonderbrekingsrisico’s in de toeleveringsketen, maar 53% meent dat dit door andere verzekeringen wordt gedekt.

Hugo Wegbrans , Global Head of Broking bij WTW: “Bedrijven hebben geleerd van de toeleveringscrisis en werken actief aan het vergroten van hun weerbaarheid tegen toekomstige schokken, maar er moet nog veel meer gebeuren”, aldus Hugo Wegbrans, Global Head of Broking bij WTW. “Ze zijn zich meer bewust van hun kwetsbaarheden en ondernemen actie om deze aan te pakken, maar ze worden vaak belemmerd door een onvermogen om gedetailleerde gegevens in handen te krijgen of om volledige zichtbaarheid te bereiken via alle schakels in de keten.”

Volgens Wegbrans erkent de grote meerderheid dat er een rol is weggelegd voor verzekeringen, wat een groeikans inhoudt. “Op dit moment biedt een verzekering ter dekking van puur financiële schades in de toeleveringsketen slechts een flinterdunne lappendeken van bescherming. De pandemie heeft grote lacunes in de dekking blootgelegd en bedrijven blijven on- of onderverzekerd”, zei hij. “Slechts een kwart is ervan overtuigd dat zij voldoende dekking hebben voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor hun toeleveringsketen, bijvoorbeeld, en minder dan een op de vijf heeft specifieke polissen voor de dekking van bedrijfsschade/bedrijfsonderbreking in de toeleveringsketen. Bedrijven in alle sectoren moeten hun aanzienlijke risico’s overdragen om echte veerkracht te bereiken.”

Het onderzoek werd in november en december 2022 uitgevoerd onder 800 C-Suite officers en hoofden van risico, supply chain management en logistiek bij bedrijven met een omzet van meer dan $250 miljoen in de sectoren life sciences, semiconductors, food beverage & agriculture, logistics, complex manufacturing, construction, energy en renewables. Het volledige rapport kan hier worden gedownload: here