Veel vuurwerkschade verwacht op oudejaarsavond

In aanloop naar de komende jaarwisseling verwachten we een aanzienlijke stijging in vuurwerkschade, waarbij de kosten waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan het voorgaande jaar. “In 2022 bedroeg de vuurwerkschade naar schatting 10 miljoen euro, maar met de naderende jaarwisseling van 2023 voorzien we een aanzienlijke toename van dit bedrag”, meldt Overstappen.nl op haar website

De voorspelling van Overstappen.nl is gebaseerd op een grondige analyse van trends in voorgaande jaren en de huidige omstandigheden. De cijfers van vuurwerkschade van afgelopen jaar, die naar schatting een aanzienlijke impact van 10 miljoen euro vertoonden, dienen als basis voor hun alarmerende voorspelling voor de komende jaarwisseling.

Factoren die een rol spelen in de toename

Er zijn verschillende factoren die wijzen op een mogelijke toename van de vuurwerkschade. Ten eerste is er een groter aanbod aan vuurwerk en blijft de populariteit van zwaarder en potentieel gevaarlijker vuurwerk onverminderd. Daarnaast speelt de sociale dynamiek een rol, waarbij het afsteken van vuurwerk als traditie wordt gezien en de druk om indruk te maken lijkt toe te nemen.

De economische impact van vuurwerkschade is zorgwekkend, gezien de mogelijke kostenstijging voor zowel particulieren als bedrijven. De schade kan variëren van beschadigde eigendommen tot medische kosten als gevolg van letsel. Met betrekking tot preventie en bewustwording benadrukken we het belang van verantwoordelijk gedrag tijdens de jaarwisseling om de verwachte stijging van de vuurwerkschade te beperken.

Noodzaak aanvullende maatregelen

De voorspelling van Overstappen.nl roept niet alleen vragen op over de financiële impact, maar ook over de noodzaak van aanvullende maatregelen om de veiligheid tijdens oud en nieuw te waarborgen. Met de feestdagen in het vooruitzicht blijft de vraag hoe gemeenschappen, beleidsmakers en individuen zich kunnen voorbereiden op een mogelijke toename van vuurwerkschade en welke stappen er genomen kunnen worden om deze trend om te buigen.

Wat kan je zelf doen om de kans op schade te verminderen?

Tips voor jouw woning:

  • Doe ramen en brievenbussen dicht om te voorkomen dat vuurwerk naar binnen wordt gegooid.
  • Als je niet thuis bent, vraag dan aan je buren of ze een oogje in het zeil kunnen houden.
  • Leeg afvalcontainers, sluit ze af en zet ze indien mogelijk binnen.
  • Zorg ervoor dat er een brandblusser in de buurt is.

Tips voor jouw auto:

  • Parkeer je auto in een parkeergarage voor extra bescherming.
  • Controleer je verzekeringspolis. Je bent namelijk alleen gedekt tegen vuurwerkschade als je een all risk verzekering hebt.
  • Heb je een elektrische auto? Zorg er dan voor dat deze niet oplaadt tijdens de jaarwisseling.

Ondanks minder verkooppunten blijft de vraag naar vuurwerk stijgen

In de afgelopen jaren heeft de vuurwerkbranche verschuivingen doorgemaakt, waarbij het aantal verkooppunten is gedaald. Dit kan volgens Overstappen.nl worden toegeschreven aan een combinatie van strengere regelgeving met betrekking tot vuurwerkverkoop en toenemende bezorgdheid over veiligheid en milieu. “Desondanks vertoont de vraag naar vuurwerk een opmerkelijke stijging. Consumenten zijn nog steeds op zoek zijn naar spectaculaire manieren om het nieuwe jaar te verwelkomen.” Jeremy Broekman, Expert Woonverzekeringen: Onze analyse wijst op een zorgwekkende trend van toenemende vuurwerkschade. Met de verwachting dat de kosten dit jaar hoger zullen uitvallen dan voorgaande jaren, is het essentieel dat we als gemeenschap samenwerken om risico’s te verminderen. Het gaat niet alleen om financiële gevolgen, maar ook om de veiligheid van individuen en de gemeenschap als geheel. Laten we de feestdagen vieren, maar laten we dit doen met respect voor elkaar en onze omgeving, om onnodige schade te voorkomen