Van Empel Inspecties organiseert dit najaar acht technische workshops: ook de nieuwe NEN 3028

Van Empel Inspecties en Advisering in Bergeijk organiseert dit najaar in totaal een achttal technische workshops. Het gaat om de workshops “Stook- en opstellingsruimten NEN 3028’, ‘Bedrijfsvoering elektrische installaties NEN 3140’, ‘Gasleidingen NEN 1078, 8078 en NPR 3378’ en ‘Risicoherkenning en registratie technische installaties, die allen twee keer op het programma staan. Daarnaast verzorgt het bedrijf op aanvraag in company-workshops (dagdeel) over ‘De nieuwe NEN 1010’, waarin vooral stil wordt gestaan bij de wijzigingen.

De (dag)workshop ‘Stook- en opstellingsruimten NEN 3028’ wordt op 4 oktober (Oss) en 8 november a.s. (Leerdam) gehouden. Aan de orde komen onder meer de eisen voor stook- en opstellingsruimten en wat hierin de wettelijke samenhang met de bouwregelgeving is. Ook wordt ingegaan op vragen als ‘Met welke installatietechnische en bouwkundige voorzieningen moet ik rekening houden en waar moeten deze aan voldoen?’, ‘Welke eisen gelden er voor verbrandingsinstallaties?’ en wordt aandacht besteed aan de recent gepubliceerde NEN 2028 (2016) norm, die eisen bevat voor stookruimten en opstellingsruimten en vooral de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012 regelt

De workshop ‘ Bedrijfsvoering elektrische installaties NEN 3140’ (dagdeel) staat op de agenda voor 6 oktober a.s. (Leerdam) en 15 november a.s. (Oss). Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als algemene veiligheid (VCA, etc.), werkzaamheden (wel/niet onder spanning), organisatie ( bevoegdheden, verantwoordelijkheden, instructies, derden, procedures, gereedschappen, hulpmiddelen) en de actualiteit van de Arbowet, incl. aanwijzingsbeleid, procedures, werkzaamheden, meetinstrumenten en werkvergunningen.

 Gasleidingen NEN 1078, 8078 en NPR 3378’ luidt de titel van de dagworkshop, die wordt georganiseerd op 11 oktober (Oss) en 22 november (Leerdam). Onderwerpen die aan bod komen zijn de eisen voor aardgasleidingen tot 0,5 bar en wat is hierin de wettelijke samenhang met de bouwregelgeving, met welke voorzieningen er rekening moet worden gehouden, welke beproevingen nodig zijn en hoe je die uitvoert. Ook wordt aangegeven waaraan doorvoeringen moeten voldoen en hoe de dimensionering van de gasleiding wordt bepaald.

Op 27 oktober a.s. (Leerdam) en 24 novembera.s. (Oss) wordt de workshop ‘Risicoherkenning en registratie technische installaties’ gegeven, eveneens een dagdeel. Ingegaan wordt onder meer op vragen als ‘Wat is de NEN3140?’, ‘Hoe om te gaan met NEN3140?’, en ‘Welke metingen dienen er volgens de NEN 3140 en NEN 1010 te worden uitgevoerd bij een inspectie?’ Verder komen aan bod de onderwerpen visuele Inspectie, meting en beproeving volgens NEN 3140 en NEN 1010 en stroomstelsels.

Voor vragen, meer informatie en aanmelden: http://www.vanempelinspecties.com

 

 

,