Uitbreiding en aanscherping aanpak gehoorschade

Om gehoorschade door versterkte muziek beter tegen te gaan wordt het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek uitgebreid met nieuwe partners. De Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) treedt toe. Daarmee zijn de geluidstechnici ook als groep direct vertegenwoordigd in het convenant. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onderzoekt hoe zij kan aansluiten bij het convenant om werknemers en bezoekers te beschermen tegen mogelijke gehoorschade. Aansluiting van KHN is een belangrijke stap, omdat jongeren doorgaans vaker uitgaan naar een café of club, dan dat zij een concert of festival bezoeken.

I Love My Ears Campagne uitgebreid
Ook als de geluidsnormen voor versterkte muziek keurig worden nageleefd, moeten mensen zelf in actie komen om hun gehoor te beschermen. Naast uitbreiding van het convenant komt er daarom meer voorlichting over het voorkomen van gehoorschade. De bestaande I Love My Ears campagne van de convenantpartners wordt uitgebreid. Bezoekers worden met deze campagne aangespoord om oordopjes met een muziekfilter te dragen, voldoende afstand te houden van boxen en regelmatig hun gehoor even pauze te gunnen. De Alcoholwet wordt zo aangepast dat het zogenaamde kleinhandelsverbod in de horeca niet geldt voor oordopjes. Zodat die gewoon verkocht kunnen worden.


Grootste gezondheidswinst op korte termijn
Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Ik heb de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd met heel veel betrokkenen. Op basis daarvan is voor mij duidelijk geworden dat extra actie om mensen zo goed mogelijk te beschermen tegen gehoorschade echt nodig is en dat we de grootste gezondheidswinst op korte termijn maken als we het convenant uitbreiden en aanscherpen. Het is echt goed nieuws dat KHN onderzoekt hoe zij toetreedt. Daarmee gaan allerlei gelegenheden met harde muziek – zoals clubs en feestcafés – onder de afspraken en geluidsnormen van het convenant vallen.”


Verlaging geluidniveaus
Het huidige convenant hanteert een maximaal geluidniveau van 103 dB. De Gezondheidsraad adviseert, mede op basis van het voorzorgsbeginsel, een maximaal geluidniveau van 100 dB. In de praktijk is vaak al sprake van geluidniveaus onder de 100 dB, zoals blijkt uit de afgelopen jaren verzamelde gegevens in het registratiesysteem van de geluidmetingen in het convenant. Deze gegevens zullen verder worden geanalyseerd. Meer kennis van plekken en momenten van tijdelijke overschrijdingen kan leiden tot betere beheersing. Bij muziekactiviteiten met een verwacht geluidsniveau tussen de 100 en 103 dB zullen de convenantpartners zich inzetten om, waar dat mogelijk is met behoud van een optimale beleving, het geluidsniveau onder de 100 dB te brengen. Het registratiesysteem zal voortaan naast 103 dB ook gaan werken met een niveau van 100 dB.