Onderzoeksraad voor Veiligheid: Goede stappen opvolging aanbevelingen gasexplosie Diemen

Partijen die betrokken zijn bij graafwerkzaamheden hebben goede stappen gezet om de risico’s van graafschade aan gasleidingen beter te beheersen. Op basis van de reacties op de aanbevelingen van het in 2015 gepubliceerde rapport ‘Gevaren van gasleidingen bij graven – Lessen van de gasexplosie in Diemen’  concludeert de Raad dat de aanbevelingen zijn opgevolgd.

Op 4 september 2014 vond een explosie plaats in het flatgebouw De Beukenhorst in Diemen. Die dag vonden sloopwerkzaamheden plaats ten behoeve van de renovatie van een lift van het gebouw. Bij de explosie kwamen twee mensen om het leven en raakten vijftien mensen gewond. De materiële schade was groot. Ongeveer 200 bewoners zijn de dagen na het ongeval elders ondergebracht; 32 appartementen waren zo ernstig beschadigd dat deze maandenlang onbewoonbaar waren. De Onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk is geweest dat de onveilige situatie ontstond en hoe daarmee na de ontdekking van het gaslek is omgegaan.