Kans op overleving na hartstilstand meer dan verdubbeld

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren 90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen tot gemiddeld 23 procent. Dit is één van de belangrijkste uitkomsten uit een nieuw onderzoek van de Hartstichting: Reanimatie in Nederland 2016.

Niet eerder bracht de Hartstichting de omvang van hartstilstanden, reanimatie en overleving in Nederland zo volledig in kaart. De groei van het aantal burgerhulpverleners én hun rol in de hulpverleningsketen hebben hiertoe bijgedragen.Direct reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand. Hun kwaliteit van leven na afloop is over het algemeen goed. Ter ondersteuning van directe reanimatie lanceert de Hartstichting vandaag een nieuwe reanimatie-app. Burgerhulpverleners kunnen hiermee hun reanimatiekennis en vaardigheden up to date houden. De app biedt oefeningen en instructievideo’s, onder meer van borstcompressies en beademing, en informatie over nazorg. De app is te downloaden https://www.hartstichting.nl/doe-mee/apps

Onderzoek

Onderzoek in zes Nederlandse regio’s wijst uit dat drie factoren van grote invloed zijn op de overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis:

  • het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie voor de aankomst van de ambulance (in 75% van de gevallen)
  • het aansluiten van een AED
  • een schokbaar beginritme*

Als er een schokbaar beginritme is, – het eerst geobserveerde hartritme door AED of ambulance – dan is de overleving gemiddeld 44%. Is er geen schokbaar beginritme, dan is de kans op overleven gemiddeld 3%.In drie van de zes regio’s werd nader onderzoek gedaan naar de neurologische conditie van de gereanimeerde slachtoffers. Daaruit blijkt dat 90% van hen het ziekenhuis in een redelijke tot goede neurologische conditie verliet.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Wij zijn blij dat de inspanningen van de Hartstichting en heel veel reanimatiepartners hun vruchten afwerpen. Dat de overleving de afgelopen jaren zo sterk is verbeterd, is uiterst bemoedigend. We zien dat de overleving in regio’s met een hoge dichtheid aan burgerhulpverleners groter is, omdat er snel wordt gestart met reanimatie.”“Als Hartstichting werken we hier heel hard aan. In een jaar tijd hebben we ruim 50.000 burgerhulpverleners geworven. Toch zijn we er nog niet. We hebben nog 30.000 burgerhulpverleners nodig om slachtoffers van een hartstilstand binnen die cruciale 6 minuten hulp te kunnen bieden. Met name in de Randstad is de dekking nog onvoldoende. Daar blijven we ons voor inzetten.” Het vollecige cijferboek ’Reanimatie in Nederland’is te downloaden via: https://www.hartstichting.nl/downloads/reanimatie-in-Nederland-2016.