Hagelbuien in juni zorgen voor hoogste aantal total loss-schades in afgelopen vijf jaar

Vorig jaar zorgden hagel- en hoosbuien al voor zo’n 10 miljoen euro schade, de buien van juni dit jaar gaan daar ruimschoots overheen. De eerste raming laat zien dat de ongekende hagel en regen voor zo’n 500 miljoen euro aan schade heeft aangericht.Vooral auto’s en caravans kregen het zwaar te verduren: het aantal door CED geregistreerde total loss gevallen schoot omhoog. Dat auto’s zwaar getroffen zijn door de buien, blijkt volgens ook uit andere schadecijfers. CED registreert jaarlijks 13% van alle schadegevallen als total loss. Tijdens de hagelbui van afgelopen juni is dit verdrievoudigd naar maar liefst 44%: het hoogste percentage total loss-schades in de afgelopen vijf jaar.

De cijfers tonen bovendien een groot verschil aan tussen auto’s die meer dan vijf jaar oud zijn en de jongere auto’s. Van de auto’s ouder dan vijf jaar, is tot nu toe 52% total loss verklaard, terwijl bij de groep jongere auto’s ‘slechts’ 8% total loss verklaard is. “Dat is te verklaren door de hoge(re) dagwaarde van jongere auto’s: herstel ligt dan meer voor de hand. Omdat de dagwaarde van een voertuig invloed heeft op de total loss bepaling, is het aandeel total loss-verklaringen bij voertuigen ouder dan vijf jaar hoog”, aldus CED. Wordt gekeken naar de auto’s ouder dan 5 jaar, dan wordt in de top 5 gemiddeld 66% van alle voertuigen total loss verklaard. Chevrolets hebben daarbij de meeste kans: dit merk staat met 71% op de eerste plaats, gevolgd door Renault (69%), Citroen (68%), Peugeot en Mazda (beide 63%).  Bij voertuigen jonger dan vijf jaar, is  de kans op een total loss het grootst bij Seat (27%). De Top-5 bestaat hier verder uit Chevrolet (20%), Fiat (19%), Citroën (14%) en Honda (11%).

Audi duurst in reparatie           

In juni 2016 kwamen hagelstenen zo groot als tennisballen uit de lucht vallen, vooral in de provincie Noord-Brabant. Het aantal schadegevallen steeg met 56% ten opzichte van het jaargemiddelde. De hagel- en hoosbuien stuwden ook het gemiddelde schadebedrag over 2016 met 8% omhoog. Als de gemiddelde schadelast van de twee hagelbuien met elkaar vergeleken worden, dan laten de cijfers van CED een stijging zien van 27% in 2016.

 Bij auto’s t/m vijf jaar is het schadebedrag tot wel 50% hoger dan gemiddeld. Audi spant de kroon met een verschil van 50%, Mercedes-Benz en Mazda volgen op de voet met respectievelijk +29% en +26%. Bij voertuigen ouder dan vijf jaar is de afwijking van het gemiddelde beduidend lager. Audi scoort  het hoogste gemiddelde schadebedrag bij auto’s t/m vijf jaar:5.185 euro; Mercedes-Benz staat op plek twee (4.434 euro), gevolgd door Mazda (4.348 euro), BMW (4.115 euro) en Mitsubishi (4.007 euro). Bij de auto’s van vijf jaar en ouder lag het gemiddelde schadebedrag gemiddeld een stuk lager. Bij Volvo was dit het hoogst (2.993 euro), bij Skoda (2.930 euro), Alfa Romeo (2.913 euro), KIA (2.976 euro) en Audi (2.858 euro).